Предстоящи обучения, курсове, семинари


Дом на техниката
гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ 108, зала 508 А/онлайн
Организатори: Сдружение “Клуб 9000”, ТЮФ Рейнланд България ЕООД

24-25 април 2024

гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ 108, зала 508 А/онлайн

14-15 март 2024

Организатор: Сдружение “Клуб 9000”

 

София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А/онлайн
Организатор: Сдружение “Клуб 9000”

3-4 юли 2023

 

семинар/уебинар
Организатор: Сдружение “Клуб 9000”

22 март 2023

 

семинар/уебинар
Организатор: Сдружение “Клуб 9000”

7 март 2023

София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А
Организатор: Сдружение “Клуб 9000” 

София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А
Организатор: Сдружение “Клуб 9000” 

София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А
Организатор: Сдружение “Клуб 9000” 

София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А
Организатор: Сдружение “Клуб 9000” 

София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А
Организатор: Сдружение “Клуб 9000” 

София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А
Организатор: Сдружение “Клуб 9000” 

София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А
Организатор: Сдружение “Клуб 9000” 

София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А
Организатор: Сдружение “Клуб 9000” 

София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А
Организатор: Сдружение “Клуб 9000” 

София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А
Организатор: Сдружение “Клуб 9000” 

София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А
Организатор: Сдружение “Клуб 9000”