Обучения

Курс Системи за управление на качеството в автомобилната индустрия (IATF 16949:2016)

Курсът цели запознаване на участниците с изисквания и практики за изграждане на системи за управление на качеството, съгласно международния стандарт – IATF 16949:2016.
Темата е особено актуална, както за организациите асемблиращи автомобили така и за доставчици на компоненти за автомобилната индустрия, както и за организациите решили да развият и усъвършенстват внедрените системи за управление на качеството съгласно ISO 9001.

В момента България се смята за една от най-привлекателните за инвестиции за производство и доставка на продукти /съставни части/ за големите автомобилни компании в света, които от своя страна имат задължително изискване за сертификация на всичките си поддоставчици по стандарта – IATF 16949:2016 и намаляване на разходите.

Курсът е предназначен за всички участници във формирането и реализирането на фирмената политика по осигуряване на качество и ефективност на дейността:

  • работодатели и ръководители на структурни звена във фирмите и предприятията;
  • ръководители на дирекции по развитие на фирмите;
  • упълномощени представители на ръководството по качество;
  • служители по контрол на качеството;
  • специалисти по качество от всички нива.

Полза от обучението: получаване на знания и умения за създаване и внедряване на системи за качество, съгласно IATF 16949:2016, документирането, специфични методики, процесния подход на тези системи.

Всеки участник получава комплект учебни материали и сертификат за завършено обучение.

Обучението може да се провежда на място в конкретна организация или централизирано – в София и други места, за групиране на участници от повече организации.

Конкретната програма, стойността на обучението и датите на провеждане ще бъдат съгласувани със заявителите или обявени на единичните участници.

При интерес от Ваша страна молим да попълните и изпратите заявка за участие.

 

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
София 1000, ул. Раковски 108, офис 508 А

Сдружение “Клуб 9000”

тел./факс (02) 980-4910, 0877 648 980
Кремена Арамова
e-mail: club9000.2@gmail.com

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

В Курс: Системи за управление на качеството в автомобилната индустрия (IATF 16949:2016)