Обучения

ISO 45001 - нов стандарт за здраве и безопасност при работа

Датата на провеждане се определя според набраните заявки

София, ул. Г. С. Раковски 108, Дом на техниката, зала 508 A

Новата версия на стандарта за здраве и безопасност при работа ISO DIS 45001 има за цел:

 • Отчитане на промените в практиката на управление на здравето и безопасността при работа, на технологиите и все по-сложната и динамична работна среда.
 • Прилагане на “High Level” структура (унифициране на структурите, текстовите модули и термините), за да се гарантира по-добра структурна съвместимост с други стандарти за системи за управление.
 • Насоченост към по-голяма практичност, прилагане на общ подход и са валидни за организации от всякакъв вид и големина, независимо от бранша и сектора, в който те осъществяват дейност.
 • Опростяване на формулировките, за да се осигури общо разбиране и еднозначно тълкуване на изискванията.
 • Опростяване на внедряването в организациите и оценяването на съответствието.
 • Опитът ни е научил, че за успешното внедряване, функциониране и подобряване на система за управление по даден международен стандарт е особено важно да се разбира „духа” / философията на стандарта.
 • Установяване на стабилна рамка на изискванията за следващите 10 години.

Участници: Висши ръководители, представители на ръководството, мениджъри и специалисти по качеството, служители на организации, ангажирани със създаването, внедряването и развитието на системи за управление.

На обучението ще получите отговор на въпросите:

 • Защо е променена структурата на стандарта;
 • Какви са основните разлики между сега действащия стандарт и новата му версия;
 • Има ли промяна в изискванията за документацията;
 • Какво означава „мислене, основано на риска”;
 • Как ще изглежда документацията на вашата система за управление в съответствие с новите изисквания;
 • Как да планираме и въведем новите изисквания;
 • Какви обучения да планираме за персонала;
 • Как да изградите Интегрирана система за управление във вашата фирма.

Програма:

Разработване и поддържане на системи за управление на здравето и безопасността при работа в съответствие с новия стандарт БДС EN ISO 45001:2018

1. Стандартизация – роля и цели
2. Преглед на “ключовите” изисквания на БДС ISO 45001:2018:

 • Контекст на организацията
 • Лидерство
 • Планиране
 • Поддържане
 • Дейности
 • Оценяване на резултатността
 • Подобряване

3. Прилики и разлики между БДС ISO 45001:2018 и BS OHSAS 18001:2007

Лектор: Митко Мирчев, Сертифициран одитор/ водещ одитор:

 • ISO 9001:2015 Auditor/ Lead Auditor, Issuing authority IRCA Certified,
 • ISO 14001:2015 Auditor/ Lead Auditor, Issuing authority ERCA Certified,
 • ISO 45001:2018 Auditor/ Lead Auditor, Issuing authority ERCA Certified,
 • ISO/IEC 27001:2013 Auditor/ Lead Auditor, Issuing authority IRCA Certified
 • Участниците в курса получават материали по темата и сертификат за завършен курс.

  Началото на тази страница

  Указания:

  1. Заявка за участие може да изпратите от тук. Приемат се заявки и по телефон, Е-mail или на указания адрес за кореспонденция.

  2. Да внесете таксата за участие, в размер на 180 лв. с ДДС по с/ка IBAN: BG58 UNCR 9660 1010 0615 09 при УниКредит Булбанк с BIC код: UNCR BGSF и титуляр Клуб 9000, след потвърждение за датата на провеждането.

  • За редовни членове на “Клуб 9000”, както и за фирми с трима и повече участници, таксата е 162 лв. с ДДС
  • По изключение се приемат и такси в брой на място при регистрацията, но при подадена заявка.
  • При преведена такса, моля носете копие от банковото нареждане.

  3. В таксата са включени материалите за участниците, кафе-паузи и закуски.

  4. Занятията започват в 13.00 ч. първия ден и завършват в 13.00 ч. втория ден

   

  За контакти:

  Сдружение “Клуб 9000”, Кремена Арамова, Тел.: 02 980 4910, 0877 648 980
  E-mail: club9000.2@gmail.com

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

В Курс: ISO 45001 – нов стандарт за здраве и безопасност при работа