Сдружение "Клуб 9000" - Вашият партньор и помощник в областта на качеството
Научете повече

За Нас

Сдружение “Клуб 9000” е Вашият партньор и помощник за постигане на успех в бизнеса чрез съвременни системи за управление!

Сдружение “Клуб 9000” Ви предоставя възможността преди всички да разполагате с необходимата Ви изпреварваща актуална информация за международните изисквания и най-добри практики.

Сдружение “Клуб 9000” Ви осигурява най-добри възможности за подготовка, трайни познания и опит на Вашия персонал, като реализира различни форми на обучение с конкретност и практическа полза при внедряването и поддържането на ефикасни и ефективни съвременни системи за управление.

Нашите Цели

 Сдружение “Клуб 9000”

Да Съдействаме

на фирмите и организациите в страната за внедряване и сертификация на системи за управление, базирани на международните стандарти и практики;

Да популяризираме

най-новите международни и национални документи, изисквания и практически опит в посочените области;

Да предоставяме възможности

 на своите членове за подготовка на специалисти с трайни познания и опит в посочените области;

Да развиваме в обществото

необходимите специфични и важни за съвременните условия познания, съзнание и отношение по въпросите на качеството и безопасността;

Изявление на Ръководството

ЗАПОЧВАМЕ НАНОВО

Ние, от КЛУБ 9000, продължаваме да се движим по своя път в  променящите се реалности на кризата с оптимизъм, знаейки, че във всяка криза има ВЪЗМОЖНОСТ.

Нека направим равносметка на глобалните предизвикателства и да започнем промените в  самите нас, в нашите организации и планетата в една по-устойчива посока.

На Общото събрание на 28 септември 2021 г. за Председател беше избрана проф. Елка Василева и за членове н.с. инж. Митко Мирчев, проф. Диана Иванова, гл. ас. Мирослав Стефанов и Борис Стоянов.

Новото ръководство на Сдружението благодари за дългогодишната работа на предишния Председател на УС доц. д-р Катерин Катеринов, както и на неговите членове г-н Жоро Маринов (in memoriam), г-н Илко Бръчков и г-н Цоньо Ботев.

Благодарим на вас – нашите членове – за продължаващото ви участие в инициативите на КЛУБ 9000 и за подкрепата. Нека продължим да вървим напред заедно, обединени в усилията си да преодолеем глобалните трансформации на икономиките и обществата с помощта на Качеството.

Време на несигурност за всички

Изминаха две години, белязяни от глобалната пандемия от Kоронавирус – безпрецедентна ситуация, която се отразява на бизнеса, на цялото обществото, на всеки един от нас и нашите семейства.

Днешното време, белязано от войната в Украйна и годините на глобална пандемия от Kоронавирус, създава  огромна несигурност за бизнеса, за живота на всеки един от нас.

Несигурната перспектива поради нарастващите технологични смущения и нарушение на доставките, влошаването на околната среда и променящите се макроикономически условия създава тревога за всички нас.

05-services-1024x804.jpg
Партньори на "Клуб 9000"

над 610 директни партньори/ и още стотици ръководители и специалисти

Накъде да тръгнем?

Силни регионални мрежи за разширяване на дейностите на национално ниво

Нови и подобрени програми, подкрепени от иновативни дигитални инструменти

Нови знания, умения и компетентности, необходими във времето на дигиталния и зеления преход чрез Качество

Това са само първите три стъпки от пътя, който предстои да извървим.

Очакват ни много предизвикателства, усилия и постижения!

Дейността на Сдружението

Изпълнявайки своите цели, през годините Сдружението продължи своето развитие, като естествено обхвана с дейността си и другите, свързани с ISO 9000 стандарти и съвременни практики в цялото им многообразие, които придобиват все по-голямо съвременно значение за бизнеса и обществото:

Сътрудничество

Сдружението провежда последователна политика на ползотворно сътрудничество и взаимодействие с всички заинтересовани органи и организации в страната – за ускоряване на темповете за внедряване и за повишаване ефикасността на системите за управление, за решаване и преодоляване на проблемите и подпомагане на бизнеса по пътя на присъединяването ни към единния Европейския пазар: 

МИЕ, МОСВ, МО, МЗ, МРРБ, МТСП, с ДАМТН, ИА “БСА”, БИС;

ПРЕДИМСТВА

За Членовете на “Клуб 9000”:

Информационни Материали

Получават безплатно и на място (на посочен адрес) информационните бюлетини, консултантски издания и други информационни материали на сдружението.

Бизнес
Материали

Фирмите-членки получават допълнително и специализирани тематични издания, сборници и други полезни за бизнеса материали. 

Библиотеките на "Клуб 9000"

Имат възможност по свое желание да ползват безплатно библиотеките с актуални материали в “Клуб 9000” и в неговите Регионални организации;

Преферениални условия

Ползват отстъпки от такси при участие в организираните от сдружението прояви – конференции, семинари, курсове и др.;

Безплатни консултации

Получават безплатни консултации относно организацията и подходите на работата за въвеждане на системи за управление, както и за приложимите стандарти и други документи;

Фирмени
Обучения

Ползват предимство и преференциални условия при провеждане на обучение на място във фирмите;

Съдействие

Получават съдействие за осъществяване на необходимите контакти със съответни органи и организации в областта на системите за управление;

Промотиране на вашия бизнес

Ползват възможност при облекчени условия да рекламират своята дейност и продукти на страниците на изданията на сдружението и в неговия web – сайт: club9000.org.

Ние се фокусираме върху развитие; качество; ефективност;

Сдружение “Клуб 9000” Ви осигурява най-добри възможности за подготовка, трайни познания и опит на Вашия персонал, като реализира различни форми на обучение с конкретност и практическа полза при внедряването и поддържането на ефикасни и ефективни съвременни системи за управление.