Членство

Сдружение “КЛУБ 9000”

е отворено и в него могат да членуват доброволно юридически и физически лица, които споделят целите и приемат Устава.

Условия за членство:

Подаване на заявление

За да станете член на Клуб 9000 е необходимо да попълните заявление за постъпване. Заявление може да получите от:

Попълнените заявления изпращайте до централния офис в София

Встъпителна вноска

 • за физически лица – 2 лева;
 • за юридически лица – 50 % от членския внос.

Годишен членски внос от 26 януари 2024

 • за индивидуални членове – 20 лева;
 • за индивидуални членове – пенсионери, безработни и студенти – 10 лева;
 • за юридически лица с персонал над 50 души – 440 лева;
 • за юридически лица с персонал от 11 до 50 души – 330 лева;
 • за юридически лица с персонал до 10 души – 220 лева.

Начини на плащане

За юридически лица

 • по банков път – сметка IBAN: BG58 UNCR 9660 1010 0615 09, BIC код UNCRBGSF при УниКредит Булбанк ;
 • на място в централния офис на сдружението

За физически лица

 • по банков път – сметка IBAN: BG58 UNCR 9660 1010 0615 09, BIC код UNCRBGSF при УниКредит Булбанк ;
 • НОВО!!! – в касите на EasyPay в страната, като “зареждане на микросметка” и се посочва Клиентски номер (КИН): 8909536967 и се записват трите имена на лицето, за което се внася членския внос;
 • пощенски запис на адрес 1000 София, п.к. 431, ул. Г. С. Раковски 108, Кремена Николаева Арамова – Антонова;
 • на място в централния офис на сдружението или при регионалните представители.

Срокът за плащане на членския внос е до края на първото тримесечие за стари членове, а новите членове внасят встъпителни вноски и годишен членски внос в срок до 1 месец след приемането им.
Юридически лица, постъпили през 2-ро полугодие на годината, членския внос е 50 % от годишния членски внос, като размерът на встъпителната вноска не се намалява.