Проекти

ServiceDigiCult

Digital and Sustainable Service Innovation for the Cultural and Creative Sectors

Дигитални и устойчиви иновации за услуги в културните и творчески сектори

Обща информация за проекта

Проектът се изпълнява в рамките на програма Еразъм+, дейност КА2 „Стратегически партньорства“, Образование за възрастни.

Начална дата на проекта: 01.06.2021г.

Продължителност: 24 месеца

Водеща организация: OY VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU – VASAYRKESHOGSKOLA AB (Finland) Университет за приложни науки Вааза, звено за научно-изследователска и развойна дейност, център MUOVA, Западна Финландия

Партньори в проекта :

Fundacja Rozwoju Aktywnosci Miedzynarodowej i Edukacyjnej – FRAME (Poland)

Европейски център за качество ООД (България)

INOVA CONSULTANCY LTD (United Kingdom)

Сдружение „Клуб 9000“ (България)

Österbottens Hantverk rf (Finland)

Цели на проекта:

Проектът има за цел да отговори на предизвикателствата, породени от COVID-19 и бъдещи кризи, като развие уменията на безработни, заети и самонаети лица и микро и малки организации в културните и творческите сектори да предвиждат и реагират на промени, използвайки иновация и дизайн на услуги.

Проектът е насочен към иновации и промяна на услугите, превръщане на продуктите в услуги, които да се предоставят на клиенти в новото пост-COVID-19 общество, овладяване на умения за дигитализация, както и стратегически умения за справяне с бъдещи предизвикателства и промени.

Целеви групи:

Безработни, заети и самонаети лица и микро и малки организации в културните и творческите сектори в ЕС, които се нуждаят от съвременно обучение по иновация на услуги, съобразено с конкретните им нужди.

Културни дейци, органи, които подпомагат и промотират културата, като общини и културни организации и асоциации, професионалисти в областта на дизайн на услуги, предприемачески организации, които подкрепят МСП и лица, работещи в културните и творческите сектори в ЕС.

Защо се насочваме към културните и творческите сектори?

Културните и творческите сектори са сред най-тежко засегнатите от COVID-19, което води до безработица и несигурност на пазара на труда. Засегнати са около 8.7 млн. души в тези сектори в ЕС и 1.1 млн. културни предприятия. Опасението е, че тази ситуация може да доведе до трайни проблеми при културните и творчески сектори в Европа и да повлияе на благоденствието и целостта на общностите и на други сектори, например туризъм. Следователно, изключително важно е да се подкрепят културните и творческите сектори и да се създадат решения, специално предназначени за тях.

Очаквани резултати:

  • Рамка за компетенции – с фокус върху иновация на услугите и разработването на услуги в културните и творческите сектори
  • ServiceDigiCulture Обучение и инструментариум за онлайн и смесено обучение
  • Наръчници за внедряване на обучението ServiceDigiCulture
  • Ръководство за устойчиво стратегическо предвиждане – за увеличаване на способността на заетите в културните и творческите сектори да предвиждат промени на пазарите и да реагират на тях по проактивен, устойчив и стратегически начин, като приложат иновации на услугите.

За повече информация посетете:

https://www.servicedigiculture.eu/

Последвайте ни:

https://www.facebook.com/servicedigiculture

https://www.pinterest.com/servicedigiculture

ЛИСТОВКА НА ПРОЕКТА 1

ЛИСТОВКА НА ПРОЕКТА 2

ЛИСТОВКА НА ПРОЕКТА 3

БЮЛЕТИН 4/2022

БЮЛЕТИН 12/2022

БЮЛЕТИН 5/2023

БЮЛЕТИН 6/2023