Обучения

Прилагане на риска в системите за управление

урсът за обучение Прилагане на риска в Системите за управление ще даде възможност на представители на ръководството и хората, отговорни за системите за управление да прилагат инструменти и техники, които позволяват ефективното прилагане на управлението на риска.

Кой би трябвало да присъства?

 • Служители, които прилагат или поддържат системи и оценяват риска.
 • Служители, които оценяват риска.

Какво ще научите?

 • Обяснението какво е риск и как се прилага за системи за управление.
 • Определяне на възможностите и заплахите в рамките на организацията.
 • Прилагане на концепциите за риск ефективно в системите за управление,.
 • Прилагане на инструменти и техники за идентифициране и въздействие на рисковете.

Как ще се възползвате?

 • Подобряване на доверието на заинтересованите страни чрез използването на техники за управление на риска.
 • Определяне и минимизиране на потенциалните загуби, определени от заплахите / анализа на риска чрез прилагането на контрол на системата за управление.
 • Методи за идентифициране на риска за подобряване на системите за управление и следователно подобряване на организационната устойчивост.

Обучението може да се провежда на място в конкретна организация или централизирано – в София, за организации с по-малко участници.

Конкретната програма, стойността на обучението и датите на провеждане ще бъдат съгласувани със заявителите или обявени на единичните участници.

Лектор: Митко Мирчев, Сертифициран одитор/ водещ одитор:

 • ISO 9001:2015 Auditor/ Lead Auditor, Issuing authority IRCA Certified,
 • ISO 14001:2015 Auditor/ Lead Auditor, Issuing authority ERCA Certified, ·
 • ISO 45001:2018 Auditor/ Lead Auditor, Issuing authority ERCA Certified,
 • ISO/IEC 27001:2013 Auditor/ Lead Auditor, Issuing authority IRCA Certified

При интерес от Ваша страна молим да попълните и изпратите заявка за участие.

 

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
София 1000, ул. Раковски 108, офис 508А

Сдружение “Клуб 9000”

тел./факс (02) 980-4910, 0877 648 980
Кремена Арамова
e-mail: club9000.2@gmail.com

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

В Курс: Прилагане на риска в системите за управление