Полезни Връзки

Български Институт по Стандартизация

Българска служба за акредитация

Българска Търговско-Промишлена Палата

Министерство на икономиката и индустрията

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

CEN и CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization)

European co-operation for Accreditation

European Organisation for Quality

International Accreditation Forum

International Laboratory Accreditation Cooperation

ISO - International Organization for Standardization

International Register of Certificated Auditors