Предимства

Членовете на "Клуб 9000" ползват следните ПРЕДИМСТВА:

Информационни Материали

Получават безплатно и на място (на посочен адрес) информационните бюлетини, консултантски издания, тематични издания, сборници и други информационни материали на сдружението.

Библиотеки в "Клуб 9000"

Имат възможност по свое желание да ползват безплатно библиотеките с актуални материали в “Клуб 9000” и в неговите Регионални организации;

Преференциални Отстъпки

Ползват отстъпки от такси при участие в организираните от сдружението прояви – конференции, семинари, курсове и др.;

Преференциални Условия

Ползват предимство и преференциални условия при провеждане на обучение на място във фирмите;

Безплатни Консултации

Получават безплатни консултации относно организацията и подходите на работата за въвеждане на системи за управление, както и за приложимите стандарти и други документи;

Съдействие и Контакти

Получават съдействие за осъществяване на необходимите контакти със съответни органи и организации в областта на системите за управление;

Преференциални Отстъпки

Ползват отстъпки от такси при участие в организираните от сдружението прояви – конференции, семинари, курсове и др.;

Промотиране на вашия бизнес

Ползват възможност при облекчени условия да рекламират своята дейност и продукти на страниците на изданията на сдружението и в неговия web – сайт: club9000.org.