Обучения

Възстановяване непрекъснатостта на дейността след Ковид 19 – чрез прилагане на добрите практики на стандартите на ISO

София, ул. Г. С. Раковски 108, Дом на техниката, зала 508 A

 

Цел на курса:

 • запознаване на участниците с необходимостта на поддържане на непрекъснатостта на дейността / бизнеса;
 • процеса за управление на непрекъснатостта на дейността.

Полза от участието:

Получаване на знания за изграждане и поддържане на Системи за управление на непрекъснатостта на дейността / бизнеса, съгласно изискванията на най-новите версии ISO 22301:2019

Съдържание:

1. Въведение

 • Ковид 19
 • Променливост, несигурност, комплексност, неяснота на заобикалящата среда

2. ISO стандарти за непрекъснатост на дейността
3. Анализ на въздействието върху дейността / бизнеса и оценяване на риска
4. Системи за управление на непрекъснатостта на дейността / бизнеса
5. Основни тенденции на развитие на Системи за управление на непрекъснатостта на дейността / бизнеса
6. Насоки за наблюдение на съоръжения с идентифицирани опасности
7. Връзка на Системи за управление на непрекъснатостта на дейността / бизнеса със стандарта ISO 9001:2015
8. Заключение
9. Литература

Курсът е с продължителност – 7 часа и е предназначен за учасници, ангажирани с възстановяване непрекъснатостта на дейността на дейността / бизнеса

Лектор: Митко Мирчев, Сертифициран одитор/ водещ одитор:

 • ISO 9001:2015 Auditor/ Lead Auditor, Issuing authority IRCA Certified,
 • ISO 14001:2015 Auditor/ Lead Auditor, Issuing authority ERCA Certified,
 • ISO 45001:2018 Auditor/ Lead Auditor, Issuing authority ERCA Certified,
 • ISO/IEC 27001:2013 Auditor/ Lead Auditor, Issuing authority IRCA Certifiedd
 • Участниците в курса получават материали по темата и сертификат за завършен курс.

  Началото на тази страница

  Указания:

  1. Заявка за участие може да изпратите от тук до 12.10.2020 г. Приемат се заявки и по телефон, Е-mail или на указания адрес за кореспонденция.

  2. Да внесете таксата за участие, в размер на 180 лв. с ДДС по с/ка IBAN: BG58 UNCR 9660 1010 0615 09 при УниКредит Булбанк с BIC код: UNCR BGSF и титуляр Клуб 9000.

  • За редовни членове на “Клуб 9000”, както и за фирми с трима и повече участници, таксата е 162 лв. с ДДС
  • По изключение се приемат и такси в брой на място при регистрацията, но при подадена заявка.
  • При преведена такса, моля носете копие от банковото нареждане.

  3. В таксата са включени материалите за участниците, кафе-паузи и закуски.

  4. Занятията започват в 9.30 ч.

   

  За контакти:

  Сдружение “Клуб 9000”, Кремена Арамова, Тел.: 02 980 4910, 0877 648 980
  E-mail: club9000.2@gmail.com 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

В Курс: Възстановяване непрекъснатостта на дейността след Ковид 19 – чрез прилагане на добрите практики на стандартите на ISO