Работа

Желанието на Клуб 9000 е да предоставя на своите членове информация за свободни работни места в областа на управление на качеството.
Ако вашата организация се нуждае от такива специалисти може да се обърнете към секретаря на клуба на адрес:

1000 София, ул. Раковски № 108
тел./факс 02/980-4910
E-mail: club9000.2@gmail.com

Health and Safety Expert

Our client is a stable international high-technology manufacturing company with production facilities in Europe and Asia and sales offices worldwide. They are a global supplier of innovative solutions for numerous industries.

Виж Повече »