Работа

Желанието на Клуб 9000 е да предоставя на своите членове информация за свободни работни места в областа на управление на качеството.
Ако вашата организация се нуждае от такива специалисти може да се обърнете към секретаря на клуба на адрес:

1000 София, ул. Раковски № 108
тел./факс 02/980-4910
E-mail: club9000.2@gmail.com

Специалист – Системи за Управление

Нашият клиент е международна консултантска компания с всеобхватна партньорска мрежа в
Германия, която предлага висококвалифицирани консултантски услуги, свързани с подготовка
за внедряване и сертифициране на системи за управление.

Виж Повече »

Management Systems Specialist

Our current client is an international consulting company with a comprehensive partner network in
Germany, offering high quality consulting services related to the preparation for implementation and
certification of management systems.

Виж Повече »

Health and Safety Expert

Our client is a stable international high-technology manufacturing company with production facilities in Europe and Asia and sales offices worldwide. They are a global supplier of innovative solutions for numerous industries.

Виж Повече »