Новини

Тук можете да научите за събития и новости свързани с управлението на качеството и околната среда от България и света, като:

  • влизане в сила на нови стандарти и други нормативни документи;
  • нови публикации;
  • събития организирани от Клуб 9000 и сродни организации;
  • скоро сертифицирани фирми;
  • и много други.

Нов проект в подкрепа на енергийната ефективност за малките и средни предприятия

Провеждането на енергийни одити и внедряването на системи за управление на енергията могат да бъдат източник на множество ползи за компаниите: намалени оперативни разходи, увеличена производителност, подобрена работна среда и много други.

Виж Повече »

Покана

На основание чл. 15 от Устава и чл. 26 от ЗЮЛНЦ, с решение от 26.07.2021 г., Управителният съвет на Сдружение “Клуб 9000” насрочва годишното Общо събрание на сдружението на 28 септември 2021 год. от 10.00 часа в Зала 1 на Българския институт по стандартизация, 1797 София, ж.к. Изгрев, ул. Лъчезар Станчев 13, при следния дневен ред:

Виж Повече »

Съобщение

На 11 ноември 2021 г., под патронажа на Министъра на икономиката на Р България, се проведе XXXII Национална научно-практическа конференция “Качеството – за по-добър живот’2021”.

Виж Повече »

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”

На 28 септември 2021 година се проведе Общото събрание на Сдружение „Клуб 9000“. Съгласно предварително обявения дневен ред бяха приети отчетите на Управителния съвет, на Контролния съвет и финансовите отчети за 2020 година. Общото събрание прие основни насоки за дейността, както и актуализиран бюджет за 2021 година и бюджет за 2022 година.

Виж Повече »