Новини

Тук можете да научите за събития и новости свързани с управлението на качеството и околната среда от България и света, като:

  • влизане в сила на нови стандарти и други нормативни документи;
  • нови публикации;
  • събития организирани от Клуб 9000 и сродни организации;
  • скоро сертифицирани фирми;
  • и много други.

Скръбна вест

Уважаеми колеги, С дълбоко прискърбие Ви съобщаваме, че ни напусна г-жа Мария Зоева – учредител и дългогодишен председател на УС на Сдружение “Клуб 9000”. Опелото

Виж Повече »

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”

На основание чл. 15 от Устава и чл. 26 от ЗЮЛНЦ, с решение от 9.07.2020 г., Управителният съвет на Сдружение “Клуб 9000” насрочва годишното Общо събрание на сдружението на 1 октомври 2020 год. от 10.00 часа в Зала 1 на Българския институт по стандартизация, 1797 София, ж.к. Изгрев, ул. Лъчезар Станчев 13, при следния дневен ред:

Виж Повече »

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”

На основание чл. 15 от Устава и чл. 26 от ЗЮЛНЦ, с решение от 9.07.2020 г., Управителният съвет на Сдружение “Клуб 9000” насрочва годишното Общо събрание на сдружението на 1 октомври 2020 год. от 10.00 часа в Зала 1 на Българския институт по стандартизация, 1797 София, ж.к. Изгрев, ул. Лъчезар Станчев 13,

Виж Повече »

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”

На 01 октомври 2020 год. се проведе Общото събрание на Сдружение “Клуб 9000”. Съгласно предварително обявения дневен ред бяха приети отчетите на Управителния съвет, на Контролния съвет и финансовите отчети за 2019 година.

Виж Повече »