Качество за бъдещето XXXIV Национална научно-практическа конференция “Качеството – за по-добър живот‘2023”

КАЧЕСТВО ЗА БЪДЕЩЕТО
По повод Световния ден на качеството – 9 ноември 2023 г. и Европейската седмица на качеството от 6 до 12 ноември 2023 г. най-учтиво Ви каним да вземете участие в XXXIV Национална научно-практическа конференция “Качеството – за по-добър живот‘2023”, която се организира ежегодно в България от 1990 г.

ПРОЕКТ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ISO/DIS 45004:2022 Управление на здравето и безопасността при работа – Насоки за оценяване на резултатността

В средата на м. юни 2023 г. излезе от печат нашето най-ново издание: „ПРОЕКТ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ
ISO/DIS 45004:2022
Управление на здравето и безопасността при работа –
Насоки за оценяване на резултатността“ – брой 1-2/2023 на Бюлетин за актуална информация в областта на качеството. 

Покана

На основание чл. 15 от Устава и чл. 26 от ЗЮЛНЦ, с решение от 31.03.2023 г., Управителният съвет на Сдружение “Клуб 9000” насрочва годишното Общо събрание на сдружението на 1 юни 2023 г. от 10.00 часа в Зала 1 на Българския институт по стандартизация, 1797 София, ж.к. Изгрев, ул. Лъчезар Станчев 13

Специалист – Системи за Управление

Нашият клиент е международна консултантска компания с всеобхватна партньорска мрежа в
Германия, която предлага висококвалифицирани консултантски услуги, свързани с подготовка
за внедряване и сертифициране на системи за управление.

Management Systems Specialist

Our current client is an international consulting company with a comprehensive partner network in
Germany, offering high quality consulting services related to the preparation for implementation and
certification of management systems.

Членски внос за 2023 година – Юридически лица

С настоящото Ви уведомяваме, че в съответствие с Устава и решенията на Общото събрание, сдружението започна приемането на членски внос за 2023 г. Срокът за внасянето му е 31.03.2023 г. Размерът на членския внос за юридически лица, както бе и в предишните години е в зависимост от броя на персонала в организациите: – за юридически […]

Членски внос за 2023 година – Физически лица

С настоящото Ви уведомяваме, че в съответствие с Устава и решенията на Общото събрание, сдружението започна приемането на членски внос за 2023 г. Срокът за внасянето му е 31 март 2023 г. Размерът на членския внос за различните групи физически лица – членове на сдружението е: – за индивидуални членове – 15 лева – за […]

Излезе новата техническа спецификация ISO/TS 10020:2022 за Управление на промeнитe в организациите

В края на 2022 година Международната организация по стандартизация (ISO) публикува ISO/TS 10020:2022 Системи за управление на качеството — Управление на промяната в организацията — Процеси. Техническата спецификация (TS) включва общи описания на процесите за управление на промяната в организацията (УПО), които да се използват когато се предприемат каквито и да е форми на управление […]