Специалист – Системи за Управление

Нашият клиент е международна консултантска компания с всеобхватна партньорска мрежа в
Германия, която предлага висококвалифицирани консултантски услуги, свързани с подготовка
за внедряване и сертифициране на системи за управление.

Management Systems Specialist

Our current client is an international consulting company with a comprehensive partner network in
Germany, offering high quality consulting services related to the preparation for implementation and
certification of management systems.

Членски внос за 2023 година – Юридически лица

С настоящото Ви уведомяваме, че в съответствие с Устава и решенията на Общото събрание, сдружението започна приемането на членски внос за 2023 г. Срокът за внасянето му е 31.03.2023 г. Размерът на членския внос за юридически лица, както бе и в предишните години е в зависимост от броя на персонала в организациите: – за юридически […]

Членски внос за 2023 година – Физически лица

С настоящото Ви уведомяваме, че в съответствие с Устава и решенията на Общото събрание, сдружението започна приемането на членски внос за 2023 г. Срокът за внасянето му е 31 март 2023 г. Размерът на членския внос за различните групи физически лица – членове на сдружението е: – за индивидуални членове – 15 лева – за […]

Излезе новата техническа спецификация ISO/TS 10020:2022 за Управление на промeнитe в организациите

В края на 2022 година Международната организация по стандартизация (ISO) публикува ISO/TS 10020:2022 Системи за управление на качеството — Управление на промяната в организацията — Процеси. Техническата спецификация (TS) включва общи описания на процесите за управление на промяната в организацията (УПО), които да се използват когато се предприемат каквито и да е форми на управление […]

<strong>Сдружение Клуб 9000 – национален представител на България в ЕОQ</strong>

На годишната асамблея на Европейската организация за качество, проведена на 6 и 7 декември 2012 г. в Кишинев Сдружение Клуб 9000 бе прието за член на организацията като национален представител на България. Информация за дейността на EOQ можете да намерите на www.eoq.org

Невалидна акредитация на IQA

Уведомяваме Ви, за пореден път, че сертификатите, издадени от името на ОС към IQA под акредитация на ИА БСА са невалидни, считано от дата 20.10.2018 г., поради изтичане валидността на акредитацията на Органа за сертификация към “Международна Асоциация за Качество” ЕООД.