Излезе новата техническа спецификация ISO/TS 10020:2022 за Управление на промeнитe в организациите

В края на 2022 година Международната организация по стандартизация (ISO) публикува ISO/TS 10020:2022 Системи за управление на качеството — Управление на промяната в организацията — Процеси. Техническата спецификация (TS) включва общи описания на процесите за управление на промяната в организацията (УПО), които да се използват когато се предприемат каквито и да е форми на управление […]

<strong>Сдружение Клуб 9000 – национален представител на България в ЕОQ</strong>

На годишната асамблея на Европейската организация за качество, проведена на 6 и 7 декември 2012 г. в Кишинев Сдружение Клуб 9000 бе прието за член на организацията като национален представител на България. Информация за дейността на EOQ можете да намерите на www.eoq.org

Невалидна акредитация на IQA

Уведомяваме Ви, за пореден път, че сертификатите, издадени от името на ОС към IQA под акредитация на ИА БСА са невалидни, считано от дата 20.10.2018 г., поради изтичане валидността на акредитацията на Органа за сертификация към “Международна Асоциация за Качество” ЕООД.

Скръбна вест

Уважаеми колеги, С дълбоко прискърбие Ви съобщаваме, че ни напусна г-жа Мария Зоева – учредител и дългогодишен председател на УС на Сдружение “Клуб 9000”. Опелото ще се състои на 8 януари (сряда) от 10,30 часа в столичния храм “Света София”, ул. “Париж” 2. Поклон пред светлата й памет!

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”

На основание чл. 15 от Устава и чл. 26 от ЗЮЛНЦ, с решение от 9.07.2020 г., Управителният съвет на Сдружение “Клуб 9000” насрочва годишното Общо събрание на сдружението на 1 октомври 2020 год. от 10.00 часа в Зала 1 на Българския институт по стандартизация, 1797 София, ж.к. Изгрев, ул. Лъчезар Станчев 13, при следния дневен ред: