Кръгла маса „Акредитацията катогарант за доверието на пазара –проблеми и перспективи“

Кръгла маса „Акредитацията като
гарант за доверието на пазара –
проблеми и перспективи“
На 15 май 2024 г. в УНСС се проведе Кръгла маса „Акредитацията като гарант за доверието на
пазара – проблеми и перспективи“ под патронажа на проф. д-р Димитър Димитров, ректор на
УНСС. Партньор на събитието беше Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“
(ИА БСА).

Покана

На основание чл. 15 от Устава и чл. 26 от ЗЮЛНЦ, с решение от 26.01.2024 г., Управителният съвет на Сдружение “Клуб 9000” насрочва годишното Общо събрание на сдружението на 7 юни 2024 г. от 10.00 часа в Зала 1 на Българския институт по стандартизация, 1797 София, ж.к. Изгрев, ул. Лъчезар Станчев 13

Скръбна вест

Уважаеми колеги, С дълбоко прискърбие Ви съобщаваме, че на 9 март 2024 г. ни напусна доц. д-р Катерин Катеринов  –  дългогодишен председател на УС на Сдружение “Клуб 9000”. Със своята неуморна дейност, безспорен авторитет, широка компетентност и уважително отношение към хората той допринесе за утвърждаването на Сдружение “Клуб 9000” като водеща неправителствена организация на национално […]

Членски внос за 2024 година – Юридически лица

С настоящото Ви уведомяваме, че в съответствие с Устава и решенията на Общото събрание, сдружението започна приемането на членски внос за 2024 г. Срокът за внасянето му е 31.03.2024 г. С решение на Управителния съвет от 26 януари 2024 г. размерът на членския внос за юридически лица е определен в зависимост от броя на персонала […]

Членски внос за 2024 година – Физически лица

С настоящото Ви уведомяваме, че в съответствие с Устава и решенията на Общото събрание, сдружението започна приемането на членски внос за 2024 г. Срокът за внасянето му е 31 март 2024 г. Размерът на членския внос за различните групи физически лица – членове на сдружението е: – за индивидуални членове – 20 лева – за […]

Представители на „КЛУБ 9000“ модерираха Кръгла маса: „Environmental Social Governance – ESG и готовността да прилагаме тези принципи в бизнеса на храни“

Представители на нашия екип по устойчивост участваха в събитието на тема: ESG КОНЦЕПЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВОСТ И СТАНДАРТИТЕ ЗА ХРАНИ, организирано от IFS Management GmbH и INAQ Consulting в София. Втората IFS конференция в България се проведе на 20 ноември 2023 г. в хотел HYATT REGENCY SOFIA – София.