Невалидна акредитация на IQA

Уведомяваме Ви, за пореден път, че сертификатите, издадени от името на ОС към IQA под акредитация на ИА БСА са невалидни, считано от дата 20.10.2018 г., поради изтичане валидността на акредитацията на Органа за сертификация към “Международна Асоциация за Качество” ЕООД.

Скръбна вест

Уважаеми колеги, С дълбоко прискърбие Ви съобщаваме, че ни напусна г-жа Мария Зоева – учредител и дългогодишен председател на УС на Сдружение “Клуб 9000”. Опелото ще се състои на 8 януари (сряда) от 10,30 часа в столичния храм “Света София”, ул. “Париж” 2. Поклон пред светлата й памет!

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”

На основание чл. 15 от Устава и чл. 26 от ЗЮЛНЦ, с решение от 9.07.2020 г., Управителният съвет на Сдружение “Клуб 9000” насрочва годишното Общо събрание на сдружението на 1 октомври 2020 год. от 10.00 часа в Зала 1 на Българския институт по стандартизация, 1797 София, ж.к. Изгрев, ул. Лъчезар Станчев 13, при следния дневен ред:

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”

На основание чл. 15 от Устава и чл. 26 от ЗЮЛНЦ, с решение от 9.07.2020 г., Управителният съвет на Сдружение “Клуб 9000” насрочва годишното Общо събрание на сдружението на 1 октомври 2020 год. от 10.00 часа в Зала 1 на Българския институт по стандартизация, 1797 София, ж.к. Изгрев, ул. Лъчезар Станчев 13,