Членски внос за 2024 година – Юридически лица

С настоящото Ви уведомяваме, че в съответствие с Устава и решенията на Общото събрание, сдружението започна приемането на членски внос за 2024 г. Срокът за внасянето му е 31.03.2024 г. С решение на Управителния съвет от 26 януари 2024 г. размерът на членския внос за юридически лица е определен в зависимост от броя на персонала […]

Членски внос за 2024 година – Физически лица

С настоящото Ви уведомяваме, че в съответствие с Устава и решенията на Общото събрание, сдружението започна приемането на членски внос за 2024 г. Срокът за внасянето му е 31 март 2024 г. Размерът на членския внос за различните групи физически лица – членове на сдружението е: – за индивидуални членове – 20 лева – за […]

Представители на „КЛУБ 9000“ модерираха Кръгла маса: „Environmental Social Governance – ESG и готовността да прилагаме тези принципи в бизнеса на храни“

Представители на нашия екип по устойчивост участваха в събитието на тема: ESG КОНЦЕПЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВОСТ И СТАНДАРТИТЕ ЗА ХРАНИ, организирано от IFS Management GmbH и INAQ Consulting в София. Втората IFS конференция в България се проведе на 20 ноември 2023 г. в хотел HYATT REGENCY SOFIA – София.

Качество за бъдещето XXXIV Национална научно-практическа конференция “Качеството – за по-добър живот‘2023”

КАЧЕСТВО ЗА БЪДЕЩЕТО
По повод Световния ден на качеството – 9 ноември 2023 г. и Европейската седмица на качеството от 6 до 12 ноември 2023 г. най-учтиво Ви каним да вземете участие в XXXIV Национална научно-практическа конференция “Качеството – за по-добър живот‘2023”, която се организира ежегодно в България от 1990 г.

ПРОЕКТ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ISO/DIS 45004:2022 Управление на здравето и безопасността при работа – Насоки за оценяване на резултатността

В средата на м. юни 2023 г. излезе от печат нашето най-ново издание: „ПРОЕКТ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ
ISO/DIS 45004:2022
Управление на здравето и безопасността при работа –
Насоки за оценяване на резултатността“ – брой 1-2/2023 на Бюлетин за актуална информация в областта на качеството. 

Покана

На основание чл. 15 от Устава и чл. 26 от ЗЮЛНЦ, с решение от 31.03.2023 г., Управителният съвет на Сдружение “Клуб 9000” насрочва годишното Общо събрание на сдружението на 1 юни 2023 г. от 10.00 часа в Зала 1 на Българския институт по стандартизация, 1797 София, ж.к. Изгрев, ул. Лъчезар Станчев 13