Новини:

Специалист – Системи за Управление

Нашият клиент е международна консултантска компания с всеобхватна партньорска мрежа в Германия, която предлага висококвалифицирани консултантски услуги, свързани с подготовка за внедряване и сертифициране на системи за управление.

КАТРО България е дъщерно дружество на една от водещите компании за развитие и
управление на човешките ресурси в Австрия – CATRO Personalberatung. КАТРО предоставя на
клиентите си пълен пакет от първокласни консултантски услуги в сферата на развитието и
управлението на човешките ресурси.
Нашият клиент е международна консултантска компания с всеобхватна партньорска мрежа в
Германия, която предлага висококвалифицирани консултантски услуги, свързани с подготовка
за внедряване и сертифициране на системи за управление. В рамките на последните 6 години

портфолиото от клиенти се състои главно от международни дружества в секторите като ИТ-
технологии, телекомуникации, радио, телевизия и енергетика, като компанията съветва тяхното

висше ръководство и помага с интеграцията, управлението и предоставянето на ИТ услуги.
В контекста на разрастването на бизнеса в България и нуждата от мотивирани и устойчиви
кадри, които да подкрепят звената в Германия, Люксембург и Швейцария, компанията търси да
присъедини към екипа си:

Специалист – Системи за Управление

Основни отговорности и задължения:
• Управление и изпълнение на проекти в сферата на информационната сигурност, в т.ч.
правене на проучвания, справки, отчети и анализи чрез достъп до външни или вътрешни
информационни източници, системи или платформи при необходимост;
• Разработване, внедряване, експлоатация и развитие на системи за управление съгласно
ISO/IEC 27001; ISO/IEC 27019; ISO 9001; PCI DSS; ISAE 3402; ISO 22301; ISO 50001; ISO
14001 и други стандарти;
• Извършване на одити съгласно ISO/IEC 27001; ISO/IEC 27019; ISO 9001; ISAE3402; ISO
22301; ISO 50001 и ISO 14001;
• Идентифициране и оценка на рисковете и предприемане на мерки за тяхното
предотвратяване;
• Редовна комуникация с клиенти и съгласуване с възложители.
Изисквания за позицията:
• Опит с разработването, внедряването, експлоатацията и/или развитието на поне една
система за управление, съгласно EU GDPR: ISO/IEC 27001; ISO/IEC 27019; PCI DSS, ISO
22301, ISO 5001, ISO 9001, ISO 14001 или други;
• Свободно владеене на немски език – минимум ниво С1 според Европейската езикова
рамка. Владеенето на английски език ще се счита за предимство.
• Много добри умения за работа с Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint);
• Завършено висше образование. Техническото образование ще се счита за предимство;
• Свидетелство за съдимост.
Личностни качества:
• Увереност, мотивация и амбиция за развитие в компанията;
• Инициативност, про-активност и аналитично мислене;
• Отлични умения за комуникация;
• Прецизност и самостоятелност в работата;
• Много добри умения за планиране и приоритизиране;
• Екипност и разбирателство;
• Лоялност и конфиденциалност;
• Желание и възможност за пътуване в чужбина.

Компанията предлага:
• Отлична възможност за професионално развитие в международна компания, с въвеждащо
и надграждащо обучение в сферата на стандартите за управление на процеси;
• Работа с големи международни клиенти, досег до най-новите технологии и безграничен
ноу-хау в сферата;
• Отлични условия и среда на работа в подкрепящ и позитивен екип от професионалисти
• Изцяло дистанционна работа, с възможност за пътуване в чужбина;
• Атрактивен пакет от заплата и годишен бонус;
• Допълнително здравно осигуряване

Ако Ви привлича шансът да се присъедините към екипа на водеща компания за управленски
системи и стандартизация, в чийто сплотен екип да развиете своите умения в сферата, моля да
изпратите актуално CV, на sofia@catro.com като посочите референтен номер SCSM103.
Предоставената информация ще бъде обработвана спрямо правилата за вътрешна сигурност
на КАТРО България.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Катро България
ЕООД е лицензиран посредник за подбор на персонал (лиценз No 2031/20.04.2016 и
2032/20.04.2016).