Обучения

Подготовка и провеждане на ВЪТРЕШЕН ОДИТ на системата за управление в органи за контрол, в съответствие с Указания на ILAC-P15:05/2020, БДС EN ISO /ІЕС 17020:2012 и БДС EN ISO 19011:2018

17-18 юли 2024
Дом на техниката

гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ 108, зала 508 А/онлайн

Участниците в този курс ще да получат отговор на въпроси, като:

Как да повишим доверието в органите, които извършват контрол?

Какво може да включва контролът?

Как се определят рисковете, свързани с безпристрастността на органите, които извършват контрол?

От кой вид трябва да бъде вашият орган за контрол?

Как да организираме процеса за разглеждане на жалби и възражения?

Как да поддържаме системата за управление на органа за контрол в съответствие с БДС EN ISO/ІЕС 17020:2012?

Как да планираме и провеждаме вътрешен одит на системата за управление, съгласно указанията на БДС EN ISO 19011:2018?

Присъстващите на този курс ще получат:

 • Учебни материали;
 • Сертификат за вътрешен одитор на системата за управление на орган за контрол (САМО за успешно издържалите предвидения тест).

Лектор: инж. Невена Коларова (водещ одитор на ТЮФ РЕЙНЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД, председател на БИС/ТК 34 “Управление на качеството и оценяване на съответствието”).

УЧЕБНА Програма:

Първи ден

9.00 – 9.30

Регистрация на участниците и раздаване на учебни материали за курса.

9.30 – 11.30

11.30 – 12.00

Оценяване на съответствието; Основни термини; Основни принципи;

Стандартите от серията ISO/IEC 17000: Акредитация; Органи за оценяване на съответствието; Сертификация

12.00 – 12.15

Кафе – пауза

12.15 – 13.30

Изисквания на БДС EN ISO/IEC 17020:2012:

Безпристрастност и независимост; Определяне на рисковете за безпристрастността; Отговорности за осигуряване на безпристрастността;

Видове органи за контрол; Опазване на професионалната тайна;

Административни изисквания, юридическа отговорност;

13.30 – 14.00

Обедна почивка

14.00 – 16.00

Изисквания на БДС EN ISO/IEC 17020:2012 (продължение):

Организация и управление;

Изисквания относно ресурсите – персонал, помещения, технически средства, условия;

Изисквания относно процесите, методи за контрол;

Възлагане на подизпълнител; Процеси и методи за контрол, записи от контрол, доклад от контрол, сертификат; Разглеждане на жалби и възражения

16.00 – 16.15

Кафе – пауза

16.15 – 17.30

Система за управление, изисквания; Политика и цели; Управление на документите; Управление на записите; Преглед от ръководството;

Рискове, свързани с постигането на целите

Вътрешни одити на системата за управление

Планиране – програма за провеждане на вътрешни одити

Втори ден

9.00 – 12,30

 

 

 

Вътрешни одити на системата за управление

Подготовка, провеждане, документи от одита

Квалификация на одиторите, критерии; Оценяване на компетентността на одиторите; Определяне на екип за одит

12,30 – 13,00

Обедна почивка

13.00 – 15.30

 

15.3016.30

Система за управление – Подобряване; Коригиращи действия; Превантивни действия

 

Тест за проверка на придобитите знания

УКАЗАНИЯ

 1. УКАЗАНИЯ:

  За участие в курса е необходимо до 15 юли 2024 година:

  1. Да изпратите заявка за участие, съгласно приложения формуляр (потвърждение по телефон или електронна поща), както и чрез: www.club9000.org
  2. Да внесете таксата за участие, в размер на 336 лв. с ДДС по с/ка IBAN: BG58 UNCR 9660 1010 0615 09 при УниКредит Булбанк с BIC код: UNCR BGSF и титуляр Клуб 9000. Таксата може да бъде платена и в брой, в офиса на сдружението.

  10% отстъпка за всеки втори и следващ участник от една фирма и за редовните членове на Клуб 9000

  1. В таксата са включени: Учебен материал, сертификат, лек обяд, кафе паузи.
  2. НАЧАЛО НА КУРСА: 17.07.2024 г. от 09,00 ч.
  3. КРАЙ НА КУРСА: 18.07.2024 г. до 17,00 ч.

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
София 1000, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508А

Сдружение “Клуб 9000”

тел./факс (02) 980-4910; 0877 648 980
Арамова
e-mail: club9000.2@gmail.com

1

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

В курс:

Подготовка и провеждане на ВЪТРЕШЕН ОДИТ на системата за управление в органи за контрол, в съответствие с Указания на
 ILAC-P15:05/2020, БДС EN ISO /ІЕС 17020:2012 и БДС EN ISO 19011:2018