Новини:

Излезе новата техническа спецификация ISO/TS 10020:2022 за Управление на промeнитe в организациите

В края на 2022 година Международната организация по стандартизация (ISO) публикува ISO/TS 10020:2022 Системи за управление на качеството — Управление на промяната в организацията — Процеси. Техническата спецификация (TS) включва общи описания на процесите за управление на промяната в организацията (УПО), които да се използват когато се предприемат каквито и да е форми на управление на организационните промени. Подробности може да намерите в месечния ни бюлетин.