Обучения

Бъдещо развитие на ISO 9001

7 март 2023
семинар/уебинар

Последната версия на ISO 9001 беше приета през 2015г. На базата на прилагането на стандартите и икономическото развитие, в ISO има традиция периодически да се преразглеждат и да се актуализират действащите стандарти.

През тези години беше натрупан достатъчно опит по прилагането на Системите за управление на качеството (СУК). Развитието на икономиката и иновациите за последното десетилетие постави нови предизвикателства пред СУК на организациите.

17-те цели за устойчиво развитие, които ще преобразят нашия свят, формулирани през 2015 г. от Общото събрание на ООН като част от Програмата за развитие до 2030 г., поставят нови насоки в работата на ISO.

За да се отговори на тези предизвикателства и нови изисквания ISO се насочва към създаване на нова версия на стандарта ISO 9001.

Какви промени в изискванията за СУК се очакват?

Какви дейности е необходимо да се извършат за успешна промяна?

Как да подобрим зрелостта на нашата система за управление?

Кога се очаква публикуването на нова версия на ISO 9001?

На тези и други въпроси може да се намери отговор по време на семинара / уебинара „Бъдещо развитие на ISO 9001“.

Програма на семинара / уебинара:

 1. Въведение
 2. Предизвикателства пред бизнеса
 • Цели за устойчиво развитие на ООН
 • Икономическо развитие
 1. Приоритетни концепции за бъдещо развитие на СУК
 • преживяване на клиента;
 • аспекти, свързани с хората;
 • управление на промените;
 • интегриране;
 • управление на знанията;
 • нововъзникващи технологии;
 • етика и почтеност;
 • организационна култура.
 1. Заключение

Продължителност 6 учебни часа.

Лектор:          н.с. I ст. инж. Митко Мирчев

IRCA сертифициран одитор ISO 9001

ERCA сертифициран одитор ISO 45001

ERCA сертифициран одитор ISO 14001

IRCA сертифициран одитор ISO/IEC 27001

УКАЗАНИЯ:

За участие в семинара/уебинара е необходимо до 6 март 2023 година:

 1. Да изпратите заявка за участие, съгласно приложения формуляр (потвърждение по телефон или електронна поща), както и чрез: www.club9000.org
 2. Да внесете таксата за участие, в размер на 150 лв. с ДДС по с/ка IBAN: BG58 UNCR 9660 1010 0615 09 при УниКредит Булбанк с BIC код: UNCR BGSF и титуляр Клуб 9000.
 • Редовни членове на “Клуб 9000”, както и фирми с трима и повече участници, ползват отстъпка от 10%
 1. В таксата са включени: Учебен материал, сертификат,  кафе паузи.
 2. НАЧАЛО НА КУРСА: 7.03.2023 г. от 10,00 ч.

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
София 1000, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508А

Сдружение “Клуб 9000”

тел./факс (02) 980-4910; 0877 648 980
Арамова
e-mail: club9000.2@gmail.com

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

В семинар/уебинар:

Бъдещо развитие на ISO 9001