Новини:

БЪДЕЩИ КОНЦЕПЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

В края на м. февруари 2023 г. излезе от печат нашето най-ново издание: „БЪДЕЩИ КОНЦЕПЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО“ - брой 39-40/2022 на Библиотека „Клуб 9000” консултира.

В края на м. февруари 2023 г. излезе от печат нашето най-ново издание: „БЪДЕЩИ КОНЦЕПЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО“ – брой 39-40/2022 на Библиотека „Клуб 9000” консултира. 

Представеният превод отразява промените в заобикалящата среда и някои основни направления за размисъл за бъдещо издание на стандартите от серията ISO 9000. 

С този материал ние подпомагаме отговора на въпроса „Какви са новите тенденции в управлението, към които ще се насочи актуализираната версия на стандарта ISO 9001?“

Изданието е изпратено на редовно отчетените членове на „Клуб 9000“ и е налично в офиса на сдружението.