НОВИНИ

Членски внос за 2019 година - Юридически лица
още »

Членски внос за 2019 година - Физически лица
още »

Програма за дейността на “Сдружение “Клуб 9000” – 2018 г.
още »

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”
още »

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Членски внос за 2018 година - Физически лица
още »

Справочник Клуб 9000

последна актуализация 29.01.2019

Сертифицирани фирми по ISO 9001

Отнети и временно спрени сертификати

Сертифицирани фирми по ISO 14001

Сертификационни организации

Сертифицирани фирми по ISO 27001

Одитори на системи за управление

Сертифицирани фирми по OHSAS 18001

Консултантски фирми

Сертифицирани фирми по ISO 22000

Органи за оценяване на съответствието и фирми за стоков контрол

Сертифицирани фирми по НАССР

Обучение

ВИП Обяви

Модулно обучение
Обучение за вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управление Ексклузивно! Представяне на новия стандарт ISO 45001:2018

18 - 22 Февруари 2019г.
гр. София, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27, ет.1
Организатор: Алфа Куолити България

Модулен курс
Система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно изискванията на ISO 45001:2018. Подготовка и провеждане на вътрешни одити на системи за управление в съответствие с ISO 19011:2018 Указания за одит на системи за управление

18 - 19 Февруари 2019г.
София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А
Организатор: Сдружение "Клуб 9000"

Модулен курс
БДС EN ISO 14001:2015 - Разработване и поддържане на системи за управление на околната среда. Подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на БДС EN ISO 19011:2018

25 - 27 Февруари 2019г.
София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А
Организатор: Сдружение "Клуб 9000"

Модулен курс
БДС EN ISO 9001:2015 - Разработване и поддържане на системи за управление на качеството. Подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на БДС EN ISO 19011:2018

26 - 27 Февруари 2019г.
София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А
Организатор: Сдружение "Клуб 9000"

Курс
Изисквания на БДС EN ISO/IEC 17025:2018 „Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране“ (ISO/IEC 17025:2017) Подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на БДС EN ISO 19011:2018

27 Февруари - 01 Март 2019г.
София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А
Организатор: Сдружение Клуб 9000