НОВИНИ

УС на Сдружение „Клуб 9000“ информира
още »

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”
още »

Членски внос за 2017 година - Физически лица
още »

Членски внос за 2017 година - Юридически лица
още »

Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности“ към МВР набира предложения за пазарна консултация
още »

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”
още »

Справочник Клуб 9000

последна актуализация 23.03.2017

Сертифицирани фирми по ISO 9001

Отнети и временно спрени сертификати

Сертифицирани фирми по ISO 14001

Сертификационни организации

Сертифицирани фирми по ISO 27001

Одитори на системи за управление

Сертифицирани фирми по OHSAS 18001

Консултантски фирми

Сертифицирани фирми по ISO 22000

Органи за оценяване на съответствието и фирми за стоков контрол

Сертифицирани фирми по НАССР

Обучение

ВИП Обяви

Модулен семинар
Модулен семинар за вътрешни одитори и мениджъри на ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000-1

20 - 24 Март 2017г.
гр. София, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27, ет. 1, Учебна зала на Алфа Куолити
Организатор: Алфа Куолити България

Модулен курс
Новият стандарт ISO 9001:2015 - Разработване и поддържане на системи за управление на качеството. Подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на БДС EN ISO 19011:2011

27 - 28 Март 2017г.
София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А
Организатор: Сдружение "Клуб 9000"

Курс
ISO 9001:2015 - IRCA регистриран курс за одитор/ водещ одитор на СУК

27 - 31 Март 2017г.
София, бул.Драган Цанков 23А, ет.6, бизнес център Тетрикс
Организатор: ТЮФ Рейнланд Академия България

Модулен курс
Новият стандарт ISO 14001:2015 - Разработване и поддържане на системи за управление на околната среда. Подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на БДС EN ISO 19011:2011

28 - 29 Март 2017г.
София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А
Организатор: Сдружение "Клуб 9000"

Курс
Вътрешни одитори Подготовка и провеждане на вътрешни одити на система за управление според изискванията на БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и в съответствие с БДС EN ISO 19011:2011

29 - 31 Март 2017г.
Бургас, Бизнес инкубатор Бургас, ул. "Княз Ал. Батенберг" № 28
Организатор: Сдружение "Клуб 9000", Тюф Рейнланд Академия България

Курс
Подготовка и провеждане на Вътрешен Одит на системата за управление в органи за контрол, в съответствие с Указания на ILAC-P15:06/2014, БДС EN ISO /ІЕС 17020:2012 и БДС EN ISO 19011:2011

11 - 12 Април 2017г.
София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А
Организатор: Сдружение Клуб 9000, Тюф Рейнланд България ЕООД

Пътуващ семинар
Системи за управление по ISO 9001:2015 Системи за управление по ISO 14001:2015 Система за управление в органи за контрол, в съответствие с Указания на ILAC-P15:06/2014 и БДС EN ISO /ІЕС 17020:2012 Новият стандарт ISO/IEC DIS 17025 „Общи изисквания  относно компетентността  на лабораториите за изпитване  и калибриране“

15 - 17 Април 2017г.
Охрид – Великден
Организатор: Сдружение “Клуб 9000”

Модулен курс
Новият стандарт ISO 9001:2015 - Разработване и поддържане на системи за управление на качеството. Подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на БДС EN ISO 19011:2011

18 - 19 Април 2017г.
София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А
Организатор: Сдружение "Клуб 9000"

Модулен курс
Новият стандарт ISO 14001:2015 - Разработване и поддържане на системи за управление на околната среда. Подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на БДС EN ISO 19011:2011

19 - 20 Април 2017г.
София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А
Организатор: Сдружение "Клуб 9000"

Курс
Системи за управление на сигурността на информацията, съгласно ISO 27001 и подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на БДС EN ISO 19011:2011

20 - 21 Април 2017г.
София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А
Организатор: Сдружение "Клуб 9000"

Курс
Управление на поддръжката на оборудването и техносферата

21 Април 2017г.
София, Дом на техниката, ул. Г.С. Раковски № 108, ет. 5, офис 508 А
Организатор: Сдружение "Клуб 9000"

Курс
Отговорници по качеството, лица, управлявящи програми за одит, и вътрешни одитори в лаборатории за изпитване и/или калибриране

24 - 26 Април 2017г.
София, ул. Г.С. Раковски № 108, ет. 5, офис 508 А
Организатор: Сдружение "Клуб 9000"

Курс
Риск, управление на риска, техники, модели и системи по управление на риска

28 Април 2017г.
София, ул. Г.С. Раковски № 108, ет. 5, офис 508 А
Организатор: Сдружение "Клуб 9000"

Пътуващ семинар
Системи за управление по ISO 9001:2015 Системи за управление по ISO 14001:2015 Система за управление в органи за контрол, в съответствие с Указания на ILAC-P15:06/2014 и БДС EN ISO /ІЕС 17020:2012 Новият стандарт ISO/IEC DIS 17025 „Общи изисквания  относно компетентността  на лабораториите за изпитване  и калибриране“

29 Април - 02 Май 2017г.
Eкзотичният остров Евия и Атина – древна и вечна
Организатор: Сдружение “Клуб 9000”

Пътуващ семинар
Енергийна ефективност и стандартизация

24 - 28 Май 2017г.
Северна Хърватия, Словения и Сърбия
Организатор: Сдружение “Клуб 9000”, Федерация на научно-техническите съюзи, Български съюз на стандартизаторите, КИИП регионална колегия София-град