НОВИНИ

УС на Сдружение „Клуб 9000“ информира
още »

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”
още »

Членски внос за 2017 година - Физически лица
още »

Членски внос за 2017 година - Юридически лица
още »

Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности“ към МВР набира предложения за пазарна консултация
още »

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”
още »

Справочник Клуб 9000

последна актуализация 20.04.2017

Сертифицирани фирми по ISO 9001

Отнети и временно спрени сертификати

Сертифицирани фирми по ISO 14001

Сертификационни организации

Сертифицирани фирми по ISO 27001

Одитори на системи за управление

Сертифицирани фирми по OHSAS 18001

Консултантски фирми

Сертифицирани фирми по ISO 22000

Органи за оценяване на съответствието и фирми за стоков контрол

Сертифицирани фирми по НАССР

Обучение

ВИП Обяви

Модулен семинар
Модулен семинар за вътрешни одитори и мениджъри на ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, GMP, НАССР, ISO 22000:2005, IFS, ISO 31000:2009

24 - 28 Април 2017г.
гр. София, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27, ет. 1, Учебна зала на Алфа Куолити
Организатор: Алфа Куолити България

Модулен семинар
Модулен семинар за вътрешни одитори и мениджъри на ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, GMP, НАССР, ISO 22000:2005, IFS, ISO 31000:2009

09 - 19 Май 2017г.
гр. Варна, Учебна зала на Алфа Куолити, ул.Братя Шкорпил 30, Хотел Бутик Сплендид
Организатор: Алфа Куолити България

Курс
Системи за управление на сигурността на информацията, съгласно ISO 27001 и подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на БДС EN ISO 19011:2011

27 - 28 Април 2017г.
София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А
Организатор: Сдружение "Клуб 9000"

Курс
Риск, управление на риска, техники, модели и системи по управление на риска

28 Април 2017г.
София, ул. Г.С. Раковски № 108, ет. 5, офис 508 А
Организатор: Сдружение "Клуб 9000"

Пътуващ семинар
Системи за управление по ISO 9001:2015 Системи за управление по ISO 14001:2015 Система за управление в органи за контрол, в съответствие с Указания на ILAC-P15:06/2014 и БДС EN ISO /ІЕС 17020:2012 Новият стандарт ISO/IEC DIS 17025 „Общи изисквания  относно компетентността  на лабораториите за изпитване  и калибриране“

29 Април - 02 Май 2017г.
Eкзотичният остров Евия и Атина – древна и вечна
Организатор: Сдружение “Клуб 9000”

Модулен курс
Новият стандарт ISO 9001:2015 - Разработване и поддържане на системи за управление на качеството. Подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на БДС EN ISO 19011:2011

09 - 10 Май 2017г.
София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А
Организатор: Сдружение "Клуб 9000"

Модулен курс
Новият стандарт ISO 14001:2015 - Разработване и поддържане на системи за управление на околната среда. Подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на БДС EN ISO 19011:2011

10 - 11 Май 2017г.
София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А
Организатор: Сдружение "Клуб 9000"

Курс
Основни метрологични дейности за осигуряване на метрологично проследими резултати от измервания, прилагайки управлението на средствата за измерване (СИ ) съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001:2015

11 Май 2017г.
София, Дом на техниката, ул. Г.С. Раковски № 108, зала 105 А
Организатор: Сдружение "Клуб 9000", Съюз на Метролозите в България

Курс
ISO 9001:2015 - IRCA регистриран курс за одитор/ водещ одитор на СУК

15 - 19 Май 2017г.
София, бул.Драган Цанков 23А, ет.6, бизнес център Тетрикс
Организатор: ТЮФ Рейнланд Академия България

Курс
Отговорници по качеството, лица, управлявящи програми за одит, и вътрешни одитори в лаборатории за изпитване и/или калибриране

15 - 17 Май 2017г.
София, ул. Г.С. Раковски № 108, ет. 5, офис 508 А
Организатор: Сдружение "Клуб 9000"

Семинар
Добри практики в производство и дистрибуция на лекарствени и козметични продукти

18 - 19 Май 2017г.
София, ул. Сердика № 13 ет.2 „Верификация“ ООД
Организатор: Сдружение "Клуб 9000"

Курс
Подготовка и провеждане на Вътрешен Одит на системата за управление в органи за контрол, в съответствие с Указания на ILAC-P15:06/2014, БДС EN ISO /ІЕС 17020:2012 и БДС EN ISO 19011:2011

22 - 23 Май 2017г.
София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А
Организатор: Сдружение Клуб 9000, Тюф Рейнланд България ЕООД

Пътуващ семинар
Енергийна ефективност и стандартизация

24 - 28 Май 2017г.
Северна Хърватия, Словения и Сърбия
Организатор: Сдружение “Клуб 9000”, Федерация на научно-техническите съюзи, Български съюз на стандартизаторите, КИИП регионална колегия София-град

Курс
Поддържане на системата за управление и подготовка и провеждане на ВЪТРЕШЕН ОДИТ на системата за управление в органи за сертификация на продукти в съответствие с БДС EN ISO /ІЕС 17065:2012 и БДС EN ISO 19011:2011

25 - 26 Май 2017г.
София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А
Организатор: Сдружение Клуб 9000, Тюф Рейнланд Академия България

Модулен курс
Новият стандарт ISO 9001:2015 - Разработване и поддържане на системи за управление на качеството. Подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на БДС EN ISO 19011:2011

29 - 30 Май 2017г.
София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А
Организатор: Сдружение "Клуб 9000"

Модулен курс
Новият стандарт ISO 14001:2015 - Разработване и поддържане на системи за управление на околната среда. Подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на БДС EN ISO 19011:2011

30 - 31 Май 2017г.
София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А
Организатор: Сдружение "Клуб 9000"