НОВИНИ

ОТЛАГАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „КЛУБ 9000“
още »

Насоки и препоръки за организационни и технически мерки по време на криза
още »

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”
още »

Членски внос за 2020 година - Юридически лица
още »

Членски внос за 2020 година - Физически лица
още »

Скръбна вест
още »

 

Справочник Клуб 9000

последна актуализация 01.07.2020

Сертифицирани фирми по ISO 9001

Отнети и временно спрени сертификати

Сертифицирани фирми по ISO 14001

Сертификационни организации

Сертифицирани фирми по ISO 27001

Одитори на системи за управление

Сертифицирани фирми по OHSAS 18001

Консултантски фирми

Сертифицирани фирми по ISO 22000

Органи за оценяване на съответствието и фирми за стоков контрол

Сертифицирани фирми по НАССР

Обучение

ВИП Обяви

Модулно обучение
Обучение за Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управление ISO 9001:2015 ISO 19011:2018 ISO 45001:2018 ISO 14001:2015 ISO/IEC 27001:2017 GMP & HACCP

13 - 17 Юли 2020г.
Онлайн
Организатор: Алфа Куолити България

Курс
БДС EN ISO 9001:2015 - Разработване и поддържане на системи за управление на качеството. БДС ISO 45001:2018 - Разработване и поддържане на системи за управление на здравето и безопасността при работа Подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на БДС EN ISO 19011:2018

13 - 15 Юли 2020г.
София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А
Организатор: Сдружение Клуб 9000

Курс
Изисквания на БДС EN ISO/IEC 17025:2018 „Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране“ (ISO/IEC 17025:2017) Подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на новия ISO 19011:2018

15 - 17 Юли 2020г.
София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А
Организатор: Сдружение Клуб 9000