НОВИНИ

БизнесПРО Форум: Директни програми за финансиране от ЕС
още »

Клиентските карти за членовете на Клуб 9000 в автосервиз В АУТО
още »

УС на Сдружение „Клуб 9000“ информира
още »

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”
още »

Членски внос за 2017 година - Физически лица
още »

Членски внос за 2017 година - Юридически лица
още »

Справочник Клуб 9000

последна актуализация 27.09.2017

Сертифицирани фирми по ISO 9001

Отнети и временно спрени сертификати

Сертифицирани фирми по ISO 14001

Сертификационни организации

Сертифицирани фирми по ISO 27001

Одитори на системи за управление

Сертифицирани фирми по OHSAS 18001

Консултантски фирми

Сертифицирани фирми по ISO 22000

Органи за оценяване на съответствието и фирми за стоков контрол

Сертифицирани фирми по НАССР

Обучение

ВИП Обяви

Модулен семинар
Модулен семинар за вътрешни одитори и мениджъри на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO/IEC 27001:2013, ISO 19011:2011, BS OHASH 18001:2006, ISO/IEC 20000-1:2011

23 - 27 Октомври 2017г.
гр. София, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27, ет. 1, Учебна зала на Алфа Куолити
Организатор: Алфа Куолити България

ХХVIII та Национална научно-практическа конференция
"КАЧЕСТВОТО - ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ '2017"

07 - 08 Ноември 2017г.
София, Дом на техниката, ул. Раковски № 108
Организатор: Сдружение Клуб 9000, СМБ, ССКБ и БСС

Пътуващ семинар
Системи за управление по ISO 9001:2015; Системи за управление по ISO 14001:2015; Система за управление в органи за контрол, в съответствие с Указания на ILAC-P15:07/2016 и БДС EN ISO /ІЕС 17020:2012; Система за управление в лаборатории в съответствие с БДС EN ISO /ІЕС 17025:2006

20 - 25 Октомври 2017г.
Швейцария и Италианските езера
Организатор: Сдружение Клуб 9000

Курс
IRCA Сертифициран курс за обучение на одитори по прехода към 9001:2015

23 - 24 Октомври 2017г.
София, бул.Драган Цанков 23А, ет.6, бизнес център Тетрикс
Организатор: ТЮФ Рейнланд Академия България

Курс
Отговорници по качеството, лица, управлявящи програми за одит, и вътрешни одитори в лаборатории за изпитване и/или калибриране

23 - 25 Октомври 2017г.
София, ул. Г.С. Раковски № 108, ет. 5, офис 508 А
Организатор: Сдружение "Клуб 9000"

Модулен курс
Новият стандарт ISO 9001:2015 - Разработване и поддържане на системи за управление на качеството. Подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на БДС EN ISO 19011:2011

30 - 31 Октомври 2017г.
София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А
Организатор: Сдружение "Клуб 9000"

Модулен курс
Новият стандарт ISO 14001:2015 - Разработване и поддържане на системи за управление на околната среда. Подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на БДС EN ISO 19011:2011

31 Октомври - 01 Ноември 2017г.
София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А
Организатор: Сдружение "Клуб 9000"

Курс
Вътрешни Одитори Подготовка и провеждане на вътрешни одити на система за управление според изискванията на БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и в съответствие с указанията на БДС EN ISO 19011:2011

01 - 03 Ноември 2017г.
Стара Загора, Хотел Сити, бул. Патриарх Евтимий 23
Организатор: Сдружение Клуб 9000, Тюф Рейнланд Академия България

Курс
Подготовка и провеждане на Вътрешен Одит на системата за управление в органи за контрол, в съответствие с Указания на ILAC-P15:07/2016, БДС EN ISO /ІЕС 17020:2012 и БДС EN ISO 19011:2011

09 - 10 Ноември 2017г.
София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А
Организатор: Сдружение Клуб 9000, Тюф Рейнланд България ЕООД

Курс
Управление на поддръжката на оборудването и техносферата

16 Ноември 2017г.
София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А
Организатор: Сдружение Клуб 9000

Курс
Риск, управление на риска, техники, модели и системи по управление на риска

07 Декември 2017г.
София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А
Организатор: Сдружение Клуб 9000