НОВИНИ

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Членски внос за 2018 година - Физически лица
още »

Програма за дейността на “Сдружение “Клуб 9000” – 2017 г.
още »

БизнесПРО Форум: Директни програми за финансиране от ЕС
още »

Клиентските карти за членовете на Клуб 9000 в автосервиз В АУТО
още »

УС на Сдружение „Клуб 9000“ информира
още »

Справочник Клуб 9000

последна актуализация 15.02.2018

Сертифицирани фирми по ISO 9001

Отнети и временно спрени сертификати

Сертифицирани фирми по ISO 14001

Сертификационни организации

Сертифицирани фирми по ISO 27001

Одитори на системи за управление

Сертифицирани фирми по OHSAS 18001

Консултантски фирми

Сертифицирани фирми по ISO 22000

Органи за оценяване на съответствието и фирми за стоков контрол

Сертифицирани фирми по НАССР

Обучение

ВИП Обяви

Модулен семинар
Модулен семинар за вътрешни одитори и мениджъри на ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, GMP, НАССР, ISO 22000:2005, IFS

19 - 23 Февруари 2018г.
гр. Варна, ул.Братя Шкорпил 30, Хотел Бутик Сплендид
Организатор: Алфа Куолити България

Курс
Подготовка и провеждане на Вътрешен Одит на системата за управление в органи за контрол, в съответствие с Указания на ILAC-P15:07/2016, БДС EN ISO /ІЕС 17020:2012 и БДС EN ISO 19011:2011

20 - 21 Февруари 2018г.
София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А
Организатор: Сдружение Клуб 9000, Тюф Рейнланд България ЕООД

Курс
Подготовка и провеждане на ВЪТРЕШЕН ОДИТ на системата за управление в лаборатории за изпитване и/или калибриране в съответствие с БДС EN ISO / ІЕС 17025:2017 и БДС EN ISO 19011:2011

22 - 23 Февруари 2018г.
София, бул. Драган Цанков 23А, ет.6, бизнес център Тетрикс
Организатор: Сдружение Клуб 9000, Тюф Рейнланд България ЕООД

Курс
Подготовка и провеждане на ВЪТРЕШЕН ОДИТ на системата за управление на качеството (IATF 16949:2016 и БДС EN ISO 9001:2015) в съответствие с БДС EN ISO 19011:2011

26 - 27 Февруари 2018г.
София, бул. Драган Цанков 23А, ет.6, бизнес център Тетрикс
Организатор: Сдружение Клуб 9000, Тюф Рейнланд България ЕООД

Модулен курс
Новият стандарт ISO 9001:2015 - Разработване и поддържане на системи за управление на качеството. Подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на БДС EN ISO 19011:2011

26 - 27 Февруари 2018г.
София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А
Организатор: Сдружение "Клуб 9000"

Модулен курс
Новият стандарт ISO 14001:2015 - Разработване и поддържане на системи за управление на околната среда. Подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на БДС EN ISO 19011:2011

27 - 28 Февруари 2018г.
София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А
Организатор: Сдружение "Клуб 9000"

Курс
Изисквания на БДС EN ISO/IEC 17025:2018 „Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране“ (ISO/IEC 17025:2017) Подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на БДС EN ISO 19011:2011

12 - 14 Март 2018г.
София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А
Организатор: Сдружение Клуб 9000

Модулен курс
Статистически методи за управление на качеството

21 - 23 Март 2018г.
София, Център за Европейско качество, зала 38, 1 етаж, сграда Б на ХТМУ, бул. „Кл. Охридски” 8
Организатор: Сдружение "Клуб 9000", КЮСТАТ ЕООД