НОВИНИ

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”
още »

Гласът на потребителите при създаването на европейските стандарти
още »

Членски внос за 2016 година - Физически лица
още »

Членски внос за 2016 година - Юридически лица
още »

Анкета по проект "Изследване на потребностите от провеждане на социален одит и прилагане на стандарти за социална и екологична отговорност в Република България
още »

RINA сертифицира НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
още »

Справочник Клуб 9000

последна актуализация 06.01.2017

Сертифицирани фирми по ISO 9001

Отнети и временно спрени сертификати

Сертифицирани фирми по ISO 14001

Сертификационни организации

Сертифицирани фирми по ISO 27001

Одитори на системи за управление

Сертифицирани фирми по OHSAS 18001

Консултантски фирми

Сертифицирани фирми по ISO 22000

Органи за оценяване на съответствието и фирми за стоков контрол

Сертифицирани фирми по НАССР

ВИП Обяви

АСТРАЯ ИТАЛИЯ - МЕЖДУНАРОДЕН ОРГАН ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ ТЪРСИ В БЪЛГАРИЯ:

  • Одитори по сертифициране на системи на управление (ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001)
  • Технически експерти (признати специалисти от различни браншове)
  • Търговски представители на услугата „Сертификация на системи за управление“

Възможност за безплатно обучение за одиторите в гр. София по горепосочените стандарти

Вашите автобиографии, мотивационни писма и референции пратете на auditor@astraia-italia.it

Обучение

ВИП Обяви

Модулен семинар
Модулен семинар за вътрешни одитори и мениджъри на ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000-1, НОВО! Представяне на стандарта IATF 16949:2016

23 - 30 Януари 2017г.
гр. София, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27, ет. 1 Учебна зала на Алфа Куолити
Организатор: Алфа Куолити България

Курс
Подготовка и провеждане на Вътрешен Одит на системата за управление в органи за контрол, в съответствие с Указания на ILAC-P15:06/2014, БДС EN ISO /ІЕС 17020:2012 и БДС EN ISO 19011:2011

19 - 20 Януари 2017г.
София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А
Организатор: Сдружение Клуб 9000, Тюф Рейнланд България ЕООД

Курс
Подготовка и провеждане на Вътрешен Одит на системата за управление в органи за контрол, в съответствие с Указания на ILAC-P15:06/2014, БДС EN ISO /ІЕС 17020:2012 и БДС EN ISO 19011:2011

19 - 20 Януари 2017г.
София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А
Организатор: Сдружение Клуб 9000, Тюф Рейнланд България ЕООД

Курс
Вътрешни одитори Подготовка и провеждане на вътрешни одити на система за управление според изискванията на БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и в съответствие с БДС EN ISO 19011:2011

25 - 27 Януари 2017г.
София, бул. Драган Цанков 23А, ет.6, бизнес център Тетрикс
Организатор: Сдружение "Клуб 9000", Тюф Рейнланд Академия България

Курс
Вътрешни одитори Подготовка и провеждане на вътрешни одити на система за управление според изискванията на БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и в съответствие с БДС EN ISO 19011:2011

01 - 03 Февруари 2017г.
Варна, бул. „Сливница“ № 166 А, ет. 5, офис 38
Организатор: Сдружение "Клуб 9000", Тюф Рейнланд Академия България

Курс
ISO 9001:2015 - IRCA регистриран курс за одитор/ водещ одитор на СУК

06 - 10 Февруари 2017г.
София, бул.Драган Цанков 23А, ет.6, бизнес център Тетрикс
Организатор: ТЮФ Рейнланд Академия България

Курс
Вътрешни одитори Подготовка и провеждане на вътрешни одити на система за управление според изискванията на БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и в съответствие с БДС EN ISO 19011:2011

13 - 15 Февруари 2017г.
Стара Загора, бул. Княз Александър Батенберг № 28, офис 21, Административно-търговска сграда „Сити Център Стара Загора“ (CCSZ)
Организатор: Сдружение "Клуб 9000", Тюф Рейнланд Академия България

Курс
Вътрешни одитори на интегрирани системи за управление в съответствие с изискванията на следните международни стандарти: БДС EN ISO 9001:2015 - „Система за управление на качеството. Изисквания” БДС EN ISO 14001:2015 "Система за управление по отношение на околната среда. Изисквания с указания за прилагане" BS OHSAS 18001:2007 "Система за управление на здравето и безопасността при работа" БДС EN ISO 19011:2011 - "Указания за извършване на одит на системи за управление"

15 - 17 Февруари 2017г.
София, бул. Драган Цанков 23А, ет.6, бизнес център Тетрикс
Организатор: Сдружение "Клуб 9000", Тюф Рейнланд Академия България

Курс
Отговорници по качеството, лица, управлявящи програми за одит, и вътрешни одитори в лаборатории за изпитване и/или калибриране

15 - 17 Февруари 2017г.
София, ул. Г.С. Раковски № 108, ет. 5, офис 508 А
Организатор: Сдружение "Клуб 9000"

Модулен курс
Новият стандарт ISO 9001:2015 - Разработване и поддържане на системи за управление на качеството. Подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на БДС EN ISO 19011:2011

21 - 22 Февруари 2017г.
София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А
Организатор: Сдружение "Клуб 9000"

Модулен курс
Новият стандарт ISO 14001:2015 - Разработване и поддържане на системи за управление на околната среда. Подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на БДС EN ISO 19011:2011

22 - 23 Февруари 2017г.
София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А
Организатор: Сдружение "Клуб 9000"

Курс
Вътрешни одитори Подготовка и провеждане на вътрешни одити на система за управление според изискванията на БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и в съответствие с БДС EN ISO 19011:2011

08 - 10 Март 2017г.
Варна, бул. „Сливница“ № 166 А, ет. 5, офис 38
Организатор: Сдружение "Клуб 9000", Тюф Рейнланд Академия България

Курс
Вътрешни одитори Подготовка и провеждане на вътрешни одити на система за управление според изискванията на БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и в съответствие с БДС EN ISO 19011:2011

20 - 22 Март 2017г.
София, бул. Драган Цанков 23А, ет.6, бизнес център Тетрикс
Организатор: Сдружение "Клуб 9000", Тюф Рейнланд Академия България