НОВИНИ

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”
още »

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”
още »

ОТЛАГАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „КЛУБ 9000“
още »

Насоки и препоръки за организационни и технически мерки по време на криза
още »

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”
още »

Членски внос за 2020 година - Юридически лица
още »

 

Справочник Клуб 9000

последна актуализация 06.10.2020

Сертифицирани фирми по ISO 9001

Отнети и временно спрени сертификати

Сертифицирани фирми по ISO 14001

Сертификационни организации

Сертифицирани фирми по ISO 27001

Одитори на системи за управление

Сертифицирани фирми по OHSAS 18001

Консултантски фирми

Сертифицирани фирми по ISO 22000

Органи за оценяване на съответствието и фирми за стоков контрол

Сертифицирани фирми по НАССР

Обучение

ВИП Обяви

Модулно обучение
Обучение за Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управление ISO 9001:2015 ISO 19011:2018 ISO 45001:2018 ISO 14001:2015 ISO 22000:2018 ISO/IEC 20000-1:2018

26 - 30 Октомври 2020г.
гр. София, бул. Черни Връх 56, Хотел Легенди - Конферентна зала
Организатор: Алфа Куолити България

ХХXI ва Национална научно-практическа конференция
"КАЧЕСТВОТО - ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ '2020"

12 Ноември 2020г.
София, Дом на техниката, ул. Раковски № 108 / Oнлайн
Организатор: Сдружение Клуб 9000, СМБ, ССКБ и БСС

Модулен курс
БДС EN ISO 9001:2015 - Разработване и поддържане на системи за управление на качеството. БДС EN ISO 14001:2015 - Разработване и поддържане на системи за управление на околната среда БДС ISO 45001:2018 - Разработване и поддържане на системи за управление на здравето и безопасността при работа Подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на БДС EN ISO 19011:2018

20 - 23 Октомври 2020г.
София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А
Организатор: Сдружение "Клуб 9000"

Курс
Изисквания на БДС EN ISO/IEC 17025:2018 „Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране“ (ISO/IEC 17025:2017) Подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на новия ISO 19011:2018

28 - 30 Октомври 2020г.
София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А
Организатор: Сдружение Клуб 9000

Управление на неприкосновеността на личната информация (GDPR, ISO/IEC 27701:2019)

София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А
Организатор: Сдружение "Клуб 9000"