НОВИНИ

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”
още »

Подкрепа чрез оборотен капитал
още »

Нов проект в подкрепа на енергийната ефективност за малките и средни предприятия
още »

Подкрепа чрез оборотен капитал
още »

Членски внос за 2021 година - Физически лица
още »

Членски внос за 2021 година - Юридически лица
още »

 

Справочник Клуб 9000

последна актуализация 06.10.2021

Сертифицирани фирми по ISO 9001

Отнети и временно спрени сертификати

Сертифицирани фирми по ISO 14001

Сертификационни организации

Сертифицирани фирми по ISO 27001

Одитори на системи за управление

Сертифицирани фирми по OHSAS 18001

Консултантски фирми

Сертифицирани фирми по ISO 22000

Органи за оценяване на съответствието и фирми за стоков контрол

Сертифицирани фирми по НАССР

Обучение

ВИП Обяви

Онлайн ISO Семинар
Онлайн ISO Семинар за Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управление | Програма на обученията през Октомври

18 - 26 Октомври 2021г.
Онлайн
Организатор: Алфа Куолити България

Модулен курс
БДС EN ISO 9001:2015 - Разработване и поддържане на системи за управление на качеството. БДС EN ISO 14001:2015 - Разработване и поддържане на системи за управление на околната среда БДС ISO 45001:2018 - Разработване и поддържане на системи за управление на здравето и безопасността при работа Подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на БДС EN ISO 19011:2018

19 - 22 Октомври 2021г.
Онлайн
Организатор: Сдружение "Клуб 9000"

Курс
Изисквания на БДС EN ISO/IEC 17025:2018 „Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране“ (ISO/IEC 17025:2017) Подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на новия ISO 19011:2018

25 - 27 Октомври 2021г.
Онлайн
Организатор: Сдружение Клуб 9000

Курс
Подготовка и провеждане на ВЪТРЕШЕН ОДИТ на системата за управление в органи за контрол, в съответствие с Указания на ILAC-P15:05/2020, БДС EN ISO /ІЕС 17020:2012 и БДС EN ISO 19011:2018

28 - 29 Октомври 2021г.
София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А / онлайн
Организатор: Сдружение Клуб 9000, Тюф Рейнланд България ЕООД

Вътрешни одитори на системи за управление на безопасността на хранителните продукти

София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А
Организатор: Сдружение "Клуб 9000"

Вътрешни одитори на системи за управление за борба с подкупването

София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А
Организатор: Сдружение "Клуб 9000"

БДС ISO 18091:2019 Системи за управление на качеството. Указания за прилагането на ISO 9001 в органи за местно управление

София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А
Организатор: Сдружение "Клуб 9000"

Системи за управление на образователни организации в съответствие с ISO 21001:2018

София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А
Организатор: Сдружение "Клуб 9000"

Управление на неприкосновеността на личната информация (GDPR, ISO/IEC 27701:2019)

София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А
Организатор: Сдружение "Клуб 9000"

Вътрешни одитори на системи за управление на безопасността на хранителните продукти

Онлайн
Организатор: Сдружение "Клуб 9000"

Системи за управление на образователни организации в съответствие с ISO 21001:2018

Онлайн
Организатор: Сдружение "Клуб 9000"