НОВИНИ

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”
още »

Подкрепа чрез оборотен капитал
още »

Нов проект в подкрепа на енергийната ефективност за малките и средни предприятия
още »

Подкрепа чрез оборотен капитал
още »

Членски внос за 2021 година - Физически лица
още »

Членски внос за 2021 година - Юридически лица
още »

 

Справочник Клуб 9000

последна актуализация 28.05.2021

Сертифицирани фирми по ISO 9001

Отнети и временно спрени сертификати

Сертифицирани фирми по ISO 14001

Сертификационни организации

Сертифицирани фирми по ISO 27001

Одитори на системи за управление

Сертифицирани фирми по OHSAS 18001

Консултантски фирми

Сертифицирани фирми по ISO 22000

Органи за оценяване на съответствието и фирми за стоков контрол

Сертифицирани фирми по НАССР

Обучение

ВИП Обяви

Онлайн ISO Семинар
Онлайн ISO Семинар за Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управление | Програма на обученията през Октомври

18 - 26 Октомври 2021г.
Онлайн
Организатор: Алфа Куолити България

Курс
Изисквания на БДС EN ISO/IEC 17025:2018 „Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране“ (ISO/IEC 17025:2017) Подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на новия ISO 19011:2018

29 Септември - 01 Октомври 2021г.
Онлайн
Организатор: Сдружение Клуб 9000

Вътрешни одитори на системи за управление на безопасността на хранителните продукти

София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А
Организатор: Сдружение "Клуб 9000"

Вътрешни одитори на системи за управление за борба с подкупването

София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А
Организатор: Сдружение "Клуб 9000"

БДС ISO 18091:2019 Системи за управление на качеството. Указания за прилагането на ISO 9001 в органи за местно управление

София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А
Организатор: Сдружение "Клуб 9000"

Системи за управление на образователни организации в съответствие с ISO 21001:2018

София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А
Организатор: Сдружение "Клуб 9000"

Управление на неприкосновеността на личната информация (GDPR, ISO/IEC 27701:2019)

София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А
Организатор: Сдружение "Клуб 9000"

Вътрешни одитори на системи за управление на безопасността на хранителните продукти

Онлайн
Организатор: Сдружение "Клуб 9000"

Системи за управление на образователни организации в съответствие с ISO 21001:2018

Онлайн
Организатор: Сдружение "Клуб 9000"