Новини

Тук можете да научите за събития и новости свързани с управлението на качеството и околната среда от България и света, като:

  • влизане в сила на нови стандарти и други нормативни документи;
  • нови публикации;
  • събития организирани от Клуб 9000 и сродни организации;
  • скоро сертифицирани фирми;
  • и много други.

Качество за бъдещето XXXIV Национална научно-практическа конференция “Качеството – за по-добър живот‘2023”

КАЧЕСТВО ЗА БЪДЕЩЕТО
По повод Световния ден на качеството – 9 ноември 2023 г. и Европейската седмица на качеството от 6 до 12 ноември 2023 г. най-учтиво Ви каним да вземете участие в XXXIV Национална научно-практическа конференция “Качеството – за по-добър живот‘2023”, която се организира ежегодно в България от 1990 г.

Виж Повече »

ПРОЕКТ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ISO/DIS 45004:2022 Управление на здравето и безопасността при работа – Насоки за оценяване на резултатността

В средата на м. юни 2023 г. излезе от печат нашето най-ново издание: „ПРОЕКТ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ
ISO/DIS 45004:2022
Управление на здравето и безопасността при работа –
Насоки за оценяване на резултатността“ – брой 1-2/2023 на Бюлетин за актуална информация в областта на качеството. 

Виж Повече »

Покана

На основание чл. 15 от Устава и чл. 26 от ЗЮЛНЦ, с решение от 31.03.2023 г., Управителният съвет на Сдружение “Клуб 9000” насрочва годишното Общо събрание на сдружението на 1 юни 2023 г. от 10.00 часа в Зала 1 на Българския институт по стандартизация, 1797 София, ж.к. Изгрев, ул. Лъчезар Станчев 13

Виж Повече »

Излезе новата техническа спецификация ISO/TS 10020:2022 за Управление на промeнитe в организациите

В края на 2022 година Международната организация по стандартизация (ISO) публикува ISO/TS 10020:2022 Системи за управление на качеството — Управление на промяната в организацията —

Виж Повече »