Обучения

Управление на промяната (ISO/TS 10020:2022)

22 март 2023
семинар/уебинар

Без промяна, всяка организация/фирма е обречена на неуспех в дългосрочен план. За да е конкурентоспособна, на всяка организация (независимо малка или голяма) се налага да се променя.

Как да се планира промяната?

Какви процеси са необходими за успешно провеждане на промяната?

Какви дейности е необходимо да се извършат за успешна промяна?

Какви са фазите на промяната?

Как да приложим тези процеси и дейности към съществуващата система за управление, изградена съгласно изискванията на ISO 9001:2015?

Какви са емоционалните нагласи в организацията за промяна?

Какво трябва да правят мениджърите, за да са сигурни, че желаната промяна ще се реализира успешно в тяхната организация?

На тези и други въпроси може да се намери отговор по време на семинара / уебинара “Управление на промяната (ISO/TS 10020:2022)”.  В международната техническа спецификация ISO/TS 10020:2022 “ Управление на промените в организацията. Процеси”, публикувана на 30.08.2022 в ISO, е отразена добрата практика на водещите страни и опитът на водещите фирми по света, за успешно управление на промените.

 

Програма на семинара / уебинара:

 1. Въведение
 2. Термини и определения
 3. Изисквания за управление на промените в стандартите по мениджмънт
 4. Анализ на въздействието върху бизнеса
 5. Система за управление на промените
 • Процес на ръководене/ стратегическо управление
 • Управленски процеси
 • Процеси на изпълнение
 1. Съпоставяне на изискванията на ISO/TS 10020:2022 и изискванията на ISO 9001:2015
 2. Заключение

Продължителност 6 учебни часа.

Лектор:          н.с. I ст. инж. Митко Мирчев

IRCA сертифициран одитор ISO 9001

ERCA сертифициран одитор ISO 45001

ERCA сертифициран одитор ISO 14001

IRCA сертифициран одитор ISO/IEC 27001

УКАЗАНИЯ:

За участие в семинара/уебинара е необходимо до 20 март 2023 година:

 1. Да изпратите заявка за участие, съгласно приложения формуляр (потвърждение по телефон или електронна поща), както и чрез: www.club9000.org
 2. Да внесете таксата за участие, в размер на 150 лв. с ДДС по с/ка IBAN: BG58 UNCR 9660 1010 0615 09 при УниКредит Булбанк с BIC код: UNCR BGSF и титуляр Клуб 9000.
 • Редовни членове на “Клуб 9000”, както и фирми с трима и повече участници, ползват отстъпка от 10%
 1. В таксата са включени: Учебен материал, сертификат,  кафе паузи.
 2. НАЧАЛО НА КУРСА: 22.03.2023 г. от 10,00 ч.

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
София 1000, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508А

Сдружение “Клуб 9000”

тел./факс (02) 980-4910; 0877 648 980
Арамова
e-mail: club9000.2@gmail.com

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

В семинар/уебинар:

Управление на промяната (ISO/TS 10020:2022)