Обучения

Уебинар „Системи за управление на иновациите със стандартите от серията ISO 56000“

30 май 2024 г./онлайн

Тематика:
Управлението на иновациите не е само модерна фраза и реалното му осъществяване не може да разчита единствено на интуиция, евристични методи и късмет. Добрите практики, заложени в стандартите от серията ISO 56000 могат да послужат като подробно ръководство за успешно интегриране на елементи от управление на иновациите в системите за управление на
организациите.

Цел на уебинара:
Подпомагане на професионалистите, ръководещи интегрирани системи за управление, да вградят елементи от управлението на иновациите в процесите за подобряване.

Полза от участието:
 Запознаване с основните указания на актуалните стандарти за системите за управление на иновациите от серията ISO 56000.
 Получаване на знания и умения чрез усвояване на казуси от практиката на лектора от прилагането на системата за управление на иновациите.

Съдържание:
1. Въведение. Мястото на иновациите в развитието на организациите.
2. Термини свързани с управлението на иновациите
3. Указания за управление на иновациите. Общ преглед на стандарта ISO 56002
4. Управление на иновациите на етап „планиране“ (Plan)
5. Управление на иновациите на етап „изпълнение“ (Do)
6. Управление на иновациите на етап „проверка“ (Check)
7. Управление на иновациите на етап „действие“ (Act)
8. Други стандарти от серията ISO 56000.
9. Средства и методи за управление на иновациите.
10. Съвременни тенденции и очаквано развитие на управлението на иновациите.

Продължителност на уeбинара:
8 учебни часа.

Лектор:
гл. ас. д-р Цветелин Георгиев 
преподавател по системи за управление в Русенски университет „Ангел Кънчев“, ръководител на Центъра за трансфер на технологии и интелектуална собственост през периода 2020-2024 г.

Координатор на Сдружение „Клуб 9000“ в Русе

УКАЗАНИЯ:

За участие в уебинара е необходимо до 28 май 2024 година:

  1. Да изпратите заявка за участие, съгласно приложения формуляр (потвърждение по телефон или електронна поща), както и чрез: www.club9000.org
  2. Да внесете таксата за участие, в размер на 192 лв. с ДДС по с/ка IBAN: BG58 UNCR 9660 1010 0615 09 при УниКредит Булбанк с BIC код: UNCR BGSF и титуляр Клуб 9000.
  • Редовни членове на “Клуб 9000”, както и фирми с трима и повече участници, ползват отстъпка от 10%
  1. В таксата са включени: Учебни материали и сертификат  
  2. НАЧАЛО НА УЕБИНАРА: 30.05.2024 г. от 9,30 ч.

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
София 1000, ул. Раковски 108, офис 508А

Сдружение “Клуб 9000”

тел./факс (02) 980-4910, 0877 648 980
Кремена Арамова
e-mail: club9000.2@gmail.com

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 Уебинар „Системи за управление на иновациите със стандартите от серията ISO 56000“