Новини:

Проучване, фокусирано върху Качество 4.0.

По покана на Европейската организация за качество (EOQ) Ви каним да участвате в проучване, фокусирано върху Качество 4.0.

Уважаеми колеги,

По покана на Европейската организация за качество (EOQ) Ви каним да участвате в проучване, фокусирано върху Качество 4.0. Това проучване се спонсорира от Европейската организация за качество (EOQ), Boston Consulting Group (BCG), Американското дружество за качество (ASQ) и Германската асоциация за качество (DGQ). Първата част от проучването ще отнеме около 20 минути и е насочено към Качество 4.0. Вторият раздел, който е по избор, ще отнеме около 20 минути и ще се съсредоточи върху уменията за работа, които се изискват в бъдеще.

Проучването можете да намерите тук:
www.113.vovici.net/se/13B2588B3CFECA57.

Всеки участник в проучването ще получи копие от окончателния доклад при поискване.

Проучването ще приключи на 17 март 2019 година.