Новини:

ПРОЕКТ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ISO/DIS 45004:2022 Управление на здравето и безопасността при работа – Насоки за оценяване на резултатността

В средата на м. юни 2023 г. излезе от печат нашето най-ново издание: „ПРОЕКТ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ISO/DIS 45004:2022 Управление на здравето и безопасността при работа - Насоки за оценяване на резултатността“ - брой 1-2/2023 на Бюлетин за актуална информация в областта на качеството. 

В средата на м. юни 2023 г. излезе от печат нашето най-ново издание: „ПРОЕКТ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ
ISO/DIS 45004:2022 Управление на здравето и безопасността при работа – Насоки за оценяване на резултатността“ – 
брой 1-2/2023 на Бюлетин за актуална информация в областта на качеството. 

Изданието е изпратено на редовно отчетените членове на „Клуб 9000“ и е налично в офиса на сдружението.