Новини:

Подкрепа чрез оборотен капитал

Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки

 

Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки

Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа): СДРУЖЕНИЕ «КЛУБ 9000»

Общата стойност на заявлението за подкрепа: 595.80 лв.  

Начало: 21.05.2021 г.
Край: 21.08.2021 г.