Новини:

Панелна дискусия: КАЧЕСТВО ЗА БЪДЕЩЕТО. Устойчиво производство и потребление

Сдружение „КЛУБ 9000“ в партньорство с Икономическия университет – Варна организира Панелна дискусия „КАЧЕСТВО ЗА БЪДЕЩЕТО: Устойчиво производство и потребление“

20 октомври 2023, гр. Варна

Сдружение „КЛУБ 9000“ в партньорство с Икономическия университет – Варна организира Панелна дискусия „КАЧЕСТВО ЗА БЪДЕЩЕТО: Устойчиво производство и потребление“.

По време на панелната дискусия ще обсъдим ролята, която играе качеството за създаване на устойчиви  продукти и услуги. На този професионален форум ще разгледаме предизвикателствата и възможностите на подходите за дизайн мисленето, инициативите за екологични и устойчиви продукти, екологичен отпечатък на продуктите, продуктови паспорти и др. Няма да пренебрегнем и рисковете от подвеждащо и некоректно използване на „зелените“ маркировки и сертификати.

Дискусията се организира в рамките на програмата на ХIV Научна конференция с международно участие „Стокознание – традиции и перспективи“, Икономическия университет – Варна

Покана и Заявка за участие