Новини:

ОТЛАГАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „КЛУБ 9000“

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната

Уважаеми колеги,

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното от 13.03.2020 г. извънредно положение, както и във връзка със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. и Заповед № РД-01-195 от 10.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването, с решение на УС на СДРУЖЕНИЕ „КЛУБ 9000“, насроченото за 23 април 2020 година Общо събрание се отлага.