Обучения

Изисквания към органите за сертификация на продукти съгласно изискванията на БДС EN ISO /ІЕС 17065:2012. Подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на БДС EN ISO 19011:2018

16-17 юли 2024
Дом на техниката

гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ 108, зала 508 А/онлайн

Участници в този курс може да бъдат сътрудници на органи за сертификация на продукти. Те ще могат да получат отговор на въпроси, като:

Как да повишим доверието в органите за сертификация на продукти?

Как се определят рисковете, свързани с безпристрастността на органите, които извършват  сертификация на продукти?

Как да организираме процеса за разглеждане на жалби и възражения?

Как да поддържаме системата за управление на органа за сертификация на продукти в съответствие с БДС EN ISO /ІЕС 17065:2012?

Как да планираме и провеждаме вътрешен одит съгласно указанията на БДС EN ISO 19011:2018?

Присъстващите на този курс ще получат:

 • Учебни материали;
 • Сертификат за вътрешен одитор в орган за сертификация на продукти (САМО за успешно издържалите предвидения тест).

Лектор: инж. Невена Коларова (водещ одитор на ТЮФ РЕЙНЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД, председател на БИС/ТК 34 “Управление на качеството и оценяване на съответствието”).

УЧЕБНА Програма:

Първи ден

09,00-09,30     Регистрация

09,30-11,00 Оценяване на съответствието; Основни термини; Основни принципи; Стандартите от серията ISO/IEC 17000, Акредитация; Органи за сертификация;

11,00-11,15    Почивка

11,15-12,45    Сертификацията на продукти и международната търговия; Изисквания на БДС EN ISO/IEC 17065:2012: Преразглеждане на ISO/IEC Guide 65 и разработване на ISO/IEC 17065:2012, Термини и определения; Структура и отговорности на органа за сертификация;

12,45-13,15     Обедна почивка

13,15-14,45     Безпристрастност и независимост – механизъм за осигуряване на безпристрастността; Определяне на рисковете за безпристрастността; Отговорности за осигуряване на безпристрастността;

14,45-15,00     Почивка 

15,00-17,30     Изисквания на БДС EN ISO/IEC 17065:2012 (продължение): Компетентност на персонала; Ресурси и процеси, свързани с оценяването – вътрешни и външни ресурси; Опазване на професионалната тайна; Договор с персонала; Изисквания на БДС EN ISO/IEC 17065:2012 (продължение): Изисквания относно процесите – заявка, оценяване, решение за сертификация; Документация от оценяването; Разглеждане на жалби и възражения

 

Втори  ден

9,00-10,30       Система за управление, изисквания:

 • Политика и цели;
 • Управление на документите;
 • Управление на записите;
 • Преглед от ръководството
 • Рискове, свързани с постигането на целите

10,30-10,45     Почивка

10,45-12,30     Вътрешни одити на системата за управление (БДС EN ISO 19011:2018)

Планиране – програма за провеждане на вътрешни одити; Подготовка, провеждане, документи от одита;

12,30-13,00     Обедна почивка

13,00-14,30     Вътрешни одити на системата за управление

 • Квалификация на одиторите, критерии;
 • Оценяване на компетентността на одиторите;
 • Определяне на екип за одит;

14,30-14,45 – Почивка

14,45-16,30     Система за управление – Подобряване;

16,30-17,30     Тест за проверка на придобитите знания

 

Свободно обсъждане и тълкуване на изискванията през цялото време на представянето на отделните изисквания на стандарта.

 

УКАЗАНИЯ

 1. УКАЗАНИЯ:

  За участие в курса е необходимо до 12 юли 2024 година:

  1. Да изпратите заявка за участие, съгласно приложения формуляр (потвърждение по телефон или електронна поща), както и чрез: www.club9000.org
  2. 2. Да внесете таксата за участие, в размер на 312 лв. с ДДС по с/ка IBAN: BG58 UNCR 9660 1010 0615 09 при УниКредит Булбанк с BIC код: UNCR BGSF и титуляр Клуб 9000.

  10% отстъпка за всеки втори и следващ участник от една фирма и за редовните членове на Клуб 9000

  1. В таксата са включени: Учебен материал, сертификат, лек обяд, кафе паузи.
  2. НАЧАЛО НА КУРСА: 16.07.2024 г. от 09,00 ч.
  3. КРАЙ НА КУРСА: 17.07.2024 г. до 17,00 ч.

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
София 1000, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508А

Сдружение “Клуб 9000”

тел./факс (02) 980-4910; 0877 648 980
Арамова
e-mail: club9000.2@gmail.com

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

В курс:

Изисквания към органите за сертификация на продукти съгласно изискванията на БДС EN ISO /ІЕС 17065:2012. Подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на БДС EN ISO 19011:2018