Новини:

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”

На 01 октомври 2020 год. се проведе Общото събрание на Сдружение "Клуб 9000". Съгласно предварително обявения дневен ред бяха приети отчетите на Управителния съвет, на Контролния съвет и финансовите отчети за 2019 година.

На 01 октомври 2020 год. се проведе Общото събрание на Сдружение “Клуб 9000”. Съгласно предварително обявения дневен ред бяха приети отчетите на Управителния съвет, на Контролния съвет и финансовите отчети за 2019 година. Беше взето решение за излизане на Сдружение “КЛУБ 9000” от Европейската организация за качество. Общото събрание прие основни насоки за дейността, както и актуализиран бюджет за 2020 година и бюджет за 2021 година.

По т.4 от дневния ред за избор на Управителен съвет и Председател на сдружението постъпиха осем кандидатури за членове на Управителния съвет.Изборът беше таен и се проведе в един кръг. След преброяване на подадените бюлетини Изборната комисия с Председател Васил Костурков и членове Валентина Петрова и Кремена Арамова обяви следните резултати:

  1. Жоро Спиридонов Маринов – 16 глас
  2. Митко Владимиров Мирчев – 16 глас
  3. Катерин Стефанов Катеринов – 15 глас
  4. Елка Славчева Василева – 13 глас
  5. Цоньо Георгиев Ботев – 10 глас
  6. Илко Милчев Бръчков – 8 глас
  7. Събка Димитрова Пашова – 4 глас
  8. Теменуга Василева Стойкова – 1 глас

Съгласно получените резултати и устава на сдружението, за членове на Управителния съвет Общото събрание избра класираните от първо до пето място включително. За Председател на Управителния съвет единодушно беше преизбран Катерин Стефанов Катеринов.