Новини:

Нов проект в подкрепа на енергийната ефективност за малките и средни предприятия

Провеждането на енергийни одити и внедряването на системи за управление на енергията могат да бъдат източник на множество ползи за компаниите: намалени оперативни разходи, увеличена производителност, подобрена работна среда и много други.

Провеждането на енергийни одити и внедряването на системи за управление на енергията могат да бъдат източник на множество ползи за компаниите: намалени оперативни разходи, увеличена производителност, подобрена работна среда и много други.

DEESME (Разработване на национални схеми за енергийна ефективност в МСП) е 3-годишен проект, финансиран в рамките на програма “Хоризонт 2020” и осъществяван съвместно от академични и изследователски организации, консултантски и държавни институции от Белгия, България, Германия, Италия, Нидерландия и Полша. В България проектът се реализира от консултантска компания “Европейски център за качество” ООД и Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).

DEESME е съсредоточен върху повишаване на осведомеността и изграждане на капацитет на МСП за спестяване на енергия, използвайки подхода с множество ползи. Това включва активното участие на персонала и ръководството на компаниите за разработване на следващите стъпки към енергийна ефективност до 2030 г., проправяйки пътя към стратегическа визия до 2050 г.

С подкрепата на проекта:

  • 125 български компании (приоритетно малки и средни предприятия) ще получат възможност да участват в безплатни обучения по енергиен мениджмънт;
  • на 12 от тях ще бъде извършен безплатен енергиен одит;
  • 7 компании ще се възползват от безплатно внедряване на ISO 50001:2018 Система за енергиен мениджмънт.

Повече информация можете да намерите на уебсайта на проекта: www.deesme.eu.