Новини:

Невалидна акредитация на IQA

Уведомяваме Ви, за пореден път, че сертификатите, издадени от името на ОС към IQA под акредитация на ИА БСА са невалидни, считано от дата 20.10.2018 г., поради изтичане валидността на акредитацията на Органа за сертификация към “Международна Асоциация за Качество” ЕООД.