Новини:

Насоки и препоръки за организационни и технически мерки по време на криза

Сдружение "Клуб 9000" публикува насоки и препоръки на доц. Анастас Кехайов, управител на „Алфа Куолити България“ ЕООД, за организационни и технически мерки по време на криза.