Новини:

Насоки и препоръки за организационни и технически мерки по време на криза

Сдружение "Клуб 9000" публикува насоки и препоръки на доц. Анастас Кехайов, управител на „Алфа Куолити България“ ЕООД, за организационни и технически мерки по време на криза.

Уважаеми колеги,

Сдружение “Клуб 9000” публикува насоки и препоръки на доц. Анастас Кехайов, управител на „Алфа Куолити България“ ЕООД, за организационни и технически мерки по време на криза.

Организационни и технически мерки срещу Ковид-19 в организации с присъствена работа

Фирмени стратегии при криза

За стопанския и социален пакет срещу кризата Ковид-19

Рецепти за антикризисна имунизация на фирмите