Новини:

КАЧЕСТВО ЗА БЪДЕЩЕТО.Устойчиво производство и потребление

Повече от 30 участници, представители на заинтересованите от налагането на устойчивото потребление и производство, се присъединиха към дискусионния панел „КАЧЕСТВО ЗА БЪДЕЩЕТО“ на 20 октомври 2023 г. във Варна.

Повече от 30 участници, представители на заинтересованите от налагането на устойчивото потребление и производство, се присъединиха към дискусионния панел „КАЧЕСТВО ЗА БЪДЕЩЕТО“ на 20 октомври 2023 г. във Варна.

Сдружение „КЛУБ 9000“ в партньорство с Икономическия университет – Варна организирахме това събитие, за да се опитаме да погледнем в бъдещето и да очертаем значимите промени в нашия живот чрез налагане на моделите на устойчивото производство и потребление.

Информация и снимки 1,2,3