Новини:

Гласът на потребителите при създаването на европейските стандарти

ANEC (ANEC – the European consumer voice in standardisation) се грижи за това да бъде чут гласът на потребителите в процесите на стандартизацията.

ANEC (ANEC – the European consumer voice in standardisation) се грижи за това да бъде чут гласът на потребителите в процесите на стандартизацията. Тази неправителствена организация има за цел да обедини интересите на потребителите от отделните страни членки на Европейския съюз и да представи и защити тези интереси при разработването и приемането на европейските стандарти.

За първи път в 20 годишната история на организацията има българско участие. Официален представител на България в Генералната асамблея е доц. д-р Елка Василева от УНСС – София.

На сайта на ANEC са представени многобройни материали и актуални новини, свързани с дейността на организацията.

През 2016 г. експертите на ANEC ще продължават да защитават интересите на потребителите в осем приоритетни области:

  • безопасност на децата;
  • дизайн за всички;
  • електродомакински уреди;
  • устойчиво развитие;
  • информационно общество;
  • услуги;
  • трафик;
  • опасни химикали;
  • интелигентни измервателни уреди.