НОВИНИ

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”
още »

Подкрепа чрез оборотен капитал
още »

Обучение

СДРУЖЕНИЕ “КЛУБ 9000“

ТЮФ РЕЙНЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД

организират Курс

Подготовка и провеждане на ВЪТРЕШЕН ОДИТ на системата за управление в органи за контрол, в съответствие с Указания на ILAC-P15:05/2020, БДС EN ISO /ІЕС 17020:2012 и БДС EN ISO 19011:2018

28 - 29 Октомври 2021г.
София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А / онлайн

 

Участниците в този курс ще да получат отговор на въпроси, като:
Как да повишим доверието в органите, които извършват контрол?
Какво може да включва контролът?
Как се определят рисковете, свързани с безпристрастността на органите, които извършват контрол?
От кой вид трябва да бъде вашият орган за контрол?
Как да организираме процеса за разглеждане на жалби и възражения?
Как да поддържаме системата за управление на органа за контрол в съответствие с БДС EN ISO/ІЕС 17020:2012?
Как да планираме и провеждаме вътрешен одит на системата за управление, съгласно указанията на БДС EN ISO 19011:2018?

Присъстващите на този курс ще получат:

Лектор: инж. Невена Коларова (водещ одитор на ТЮФ РЕЙНЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД, председател на БИС/ТК 34 “Управление на качеството и оценяване на съответствието”).

УЧЕБНА Програма:

Първи ден

9.00 - 9.30

Регистрация на участниците и раздаване на учебни материали за курса.

9.30 - 11.30

11.30 – 12.00

Оценяване на съответствието; Основни термини; Основни принципи;

Стандартите от серията ISO/IEC 17000: Акредитация; Органи за оценяване на съответствието; Сертификация

12.00 – 12.15

Кафе - пауза

12.15 – 13.30

Изисквания на БДС EN ISO/IEC 17020:2012:

Безпристрастност и независимост; Определяне на рисковете за безпристрастността; Отговорности за осигуряване на безпристрастността;

Видове органи за контрол; Опазване на професионалната тайна;

Административни изисквания, юридическа отговорност;

13.30 – 14.00

Обедна почивка

14.00 – 16.00

Изисквания на БДС EN ISO/IEC 17020:2012 (продължение):

Организация и управление;

Изисквания относно ресурсите – персонал, помещения, технически средства, условия;

Изисквания относно процесите, методи за контрол;

Възлагане на подизпълнител; Процеси и методи за контрол, записи от контрол, доклад от контрол, сертификат; Разглеждане на жалби и възражения

16.00 – 16.15

Кафе - пауза

16.15 – 17.30

Система за управление, изисквания; Политика и цели; Управление на документите; Управление на записите; Преглед от ръководството;

Рискове, свързани с постигането на целите

Вътрешни одити на системата за управление

Планиране – програма за провеждане на вътрешни одити

Втори ден

9.00 – 12,30
Вътрешни одити на системата за управление

Подготовка, провеждане, документи от одита

Квалификация на одиторите, критерии; Оценяване на компетентността на одиторите; Определяне на екип за одит

12,30 – 13,00

Обедна почивка

13.00 – 15.30

15.3016.30

Система за управление – Подобряване; Коригиращи действия; Превантивни действия

Тест за проверка на придобитите знания

Началото на тази страница

Указания:

1. Заявка за участие може да изпратите от тук в срок до 25 октомври 2021 г. Приемат се заявки и по телефон, Е-mail или на указания адрес за кореспонденция.

2. Превеждането на таксата в размер на 312 лв. с ДДС става по банкова сметка: IBAN: BG58 UNCR 9660 1010 0615 09 при УниКредит Булбанк с BIC код: UNCR BGSF и титуляр Клуб 9000.

10% отстъпка за всеки втори и следващ участник от една фирма и за редовните членове на Клуб 9000

При преведена такса, моля носете копие от банковото нареждане;

3. В таксата са включени: Учебен материал, сертификат, лек обяд, кафе паузи.

4. НАЧАЛО НА КУРСА: 28.10.2021 г. от 09:00 ч.

5. КРАЙ НА КУРСА: 29.10.2021 г. до 17:00 ч.

 

За контакти:

Сдружение “Клуб 9000”,
Кремена Арамова,
0877 648 980 или 02 980 4910;
E-mail: club9000.2@gmail.comНачалото на тази страница

ЗАЯВКА за участие