НОВИНИ

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”
още »

Подкрепа чрез оборотен капитал
още »

Обучение

СДРУЖЕНИЕ “КЛУБ 9000“

организира Курс

Вътрешни одитори на системи за управление за борба с подкупването

 

София, ул. Г. С. Раковски 108, Дом на техниката, зала 508 A

 

Датата на провеждане се определя според набраните заявки

Времетраене 3 дни

Цел:
Курсът е тридневен и има за цел да запознае специалистите:

Участници:
Висши ръководители, представители на ръководството, мениджъри и специалисти по системи за управление, служители на организации, ангажирани със създаването, внедряването и развитието на системи за управление за борба с подкупването.

Програма:

1. Представяне на курса
2. Калибриране и сформиране на работни групи
3. ISO 37001:2016 - въведение и преглед на промените
4. Пълен преглед на стандарта ISO 37001:2016:

5. Документални аспекти на системите за управление
6. Методология за одит. Въведение в ISO 19011:2018
7. Управление на процеса на одитиране
8. Идентифициране, класифициране и закриване на несъответствия
9. Инструменти: извадки, чеклисти, планове за одит
10. Психологически аспекти на одитирането
11. Отговорности и правомощия на екипа
12. Методика на докладване
13. Въпроси и отговори
14. Писмен изпит

Лектор: Цоньо Ботев

Участниците в курса получават материали по темата. Успешно положилите изпита участници в курса на обучение получават сертификат за вътрешен одитор.

Началото на тази страница

Указания:

1. Заявка за участие може да изпратите от тук. Приемат се заявки и по телефон, Е-mail или на указания адрес за кореспонденция.


 

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
София 1000, ул. Г. С. Раковски 108

Сдружение "Клуб 9000"

тел./факс (02) 980-4910; 0877 648 980
Арамова
e-mail: club9000.2@gmail.comНачалото на тази страница

ЗАЯВКА за участие