НОВИНИ

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”
още »

Подкрепа чрез оборотен капитал
още »

Обучение

СДРУЖЕНИЕ “КЛУБ 9000“

организира Курс

Системи за управление на образователни организации в съответствие с ISO 21001:2018

 

София, ул. Г. С. Раковски 108, Дом на техниката, зала 508 A

 

Датата на провеждане се определя според набраните заявки

Времетраене 1 ден

Цел:
Курсът е еднодневен и има за цел да запознае специалистите с изискванията на стандарт ISO 21001:2018, подходите за неговото приложение и практическите стъпки за разработване и внедряване на успешно работеща система за управление на образователни организации (СУОО).

Участници:
Висши ръководители на образователни организации, представители на ръководството, мениджъри и специалисти по системи за управление, служители на образователни организации, ангажирани със създаването, внедряването и развитието на системи за управление на образователни организации.

Програма:

1. Представяне на курса
2. ISO 21001:2018 - въведение и преглед на промените
3. Пълен преглед на стандарта ISO 21001:2018:

4. Въпроси и отговори

Лектор: Цоньо Ботев

Началото на тази страница

Указания:

1. Заявка за участие може да изпратите от тук. Приемат се заявки и по телефон, Е-mail или на указания адрес за кореспонденция.


 

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
София 1000, ул. Г. С. Раковски 108

Сдружение "Клуб 9000"

тел./факс (02) 980-4910; 0877 648 980
Арамова
e-mail: club9000.2@gmail.comНачалото на тази страница

ЗАЯВКА за участие