НОВИНИ

Нов проект в подкрепа на енергийната ефективност за малките и средни предприятия
още »

Подкрепа чрез оборотен капитал
още »

Обучение

СДРУЖЕНИЕ “КЛУБ 9000“

организира Курс

Изисквания към органите за сертификация на продукти съгласно изискванията на БДС EN ISO /ІЕС 17065:2012. Подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на БДС EN ISO 19011:2018

19 - 20 Април 2021г.
Онлайн

 

Участници в този курс може да бъдат сътрудници на органи за сертификация на продукти. Те ще могат да получат отговор на въпроси, като:
Как да повишим доверието в органите за сертификация на продукти?
Как се определят рисковете, свързани с безпристрастността на органите, които извършват сертификация на продукти?
Как да организираме процеса за разглеждане на жалби и възражения?
Как да поддържаме системата за управление на органа за сертификация на продукти в съответствие с БДС EN ISO /ІЕС 17065:2012?
Как да планираме и провеждаме вътрешен одит съгласно указанията на БДС EN ISO 19011:2018?

Присъстващите на този курс ще получат:

Лектор: инж. Невена Коларова (водещ одитор на ТЮФ РЕЙНЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД, председател на БИС/ТК 34 “Управление на качеството и оценяване на съответствието”).

УЧЕБНА Програма:

Първи ден

09,00-09,30 Регистрация

09,30-11,00 Оценяване на съответствието; Основни термини; Основни принципи; Стандартите от серията ISO/IEC 17000, Акредитация; Органи за сертификация;

11,00-11,15 Почивка

11,15-12,45 Сертификацията на продукти и международната търговия; Изисквания на БДС EN ISO/IEC 17065:2012: Преразглеждане на ISO/IEC Guide 65 и разработване на ISO/IEC 17065:2012, Термини и определения; Структура и отговорности на органа за сертификация;

12,45-13,15 Обедна почивка

13,15-14,45 Безпристрастност и независимост – механизъм за осигуряване на безпристрастността; Определяне на рисковете за безпристрастността; Отговорности за осигуряване на безпристрастността;

14,45-15,00 Почивка

15,00-17,30 Изисквания на БДС EN ISO/IEC 17065:2012 (продължение): Компетентност на персонала; Ресурси и процеси, свързани с оценяването – вътрешни и външни ресурси; Опазване на професионалната тайна; Договор с персонала; Изисквания на БДС EN ISO/IEC 17065:2012 (продължение): Изисквания относно процесите – заявка, оценяване, решение за сертификация; Документация от оценяването; Разглеждане на жалби и възражения

Втори ден

9,00-10,30 Система за управление, изисквания:

10,30-10,45 Почивка

10,45-12,30 Вътрешни одити на системата за управление (БДС EN ISO 19011:2018)

Планиране – програма за провеждане на вътрешни одити; Подготовка, провеждане, документи от одита;

12,30-13,00 Обедна почивка

13,00-14,30 Вътрешни одити на системата за управление

14,30-14,45 - Почивка

14,45-16,30 Система за управление – Подобряване;

16,30-17,30 Тест за проверка на придобитите знания

Свободно обсъждане и тълкуване на изискванията през цялото време на представянето на отделните изисквания на стандарта.

Началото на тази страница

Указания:

1. Заявка за участие може да изпратите от тук в срок до 16 април 2021 г. Приемат се заявки и по телефон, Е-mail или на указания адрес за кореспонденция.

2. Превеждането на таксата в размер на 312 лв. с ДДС става по банкова сметка: IBAN: BG58 UNCR 9660 1010 0615 09 при УниКредит Булбанк с BIC код: UNCR BGSF и титуляр Клуб 9000.

10% oтстъпкa: - от таксата на втори и всеки следващ участник от една организация и за редовните членове на Клуб 9000

3. В таксата са включени: Учебен материал, сертификат.

 

За контакти:

Сдружение “Клуб 9000”,
Кремена Арамова,
0877 648 980 или 02 980 4910;
E-mail: club9000.2@gmail.comНачалото на тази страница

ЗАЯВКА за участие