НОВИНИ

Нов проект в подкрепа на енергийната ефективност за малките и средни предприятия
още »

Подкрепа чрез оборотен капитал
още »

Обучение

СДРУЖЕНИЕ “КЛУБ 9000“

организира Курс

Системи за управление на образователни организации в съответствие с ISO 21001:2018

Времетраене 1 ден

Онлайн

 

Цел:

Курсът е еднодневен и има за цел да запознае специалистите с изискванията на стандарт ISO 21001:2018, подходите за неговото приложение и практическите стъпки за разработване и внедряване на успешно работеща система за управление на образователни организации (СУОО).

Участници:
Висши ръководители на образователни организации, представители на ръководството, мениджъри и специалисти по системи за управление, служители на образователни организации, ангажирани със създаването, внедряването и развитието на системи за управление на образователни организации.

Програма:

1. Представяне на курса
2. ISO 21001:2018 - въведение и преглед на промените
3.Пълен преглед на стандарта ISO 21001:2018:

4. Въпроси и отговори

Лектор: Цоньо Ботев

Участниците в курса получават материали по темата и сертификат за участие.

Началото на тази страница

 

 

 

За контакти:

Сдружение “Клуб 9000”,
Кремена Арамова,
0877 648 980 или 02 980 4910;
E-mail: club9000.2@gmail.comНачалото на тази страница

ЗАЯВКА за участие