НОВИНИ

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”
още »

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”
още »

Обучение

Алфа Куолити България

организира Модулно обучение

Обучение за Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управление ISO 9001:2015 ISO 19011:2018 ISO 45001:2018 ISO 14001:2015 ISO 22000:2018 ISO/IEC 20000-1:2018


26 - 30 Октомври 2020г.
гр. София, бул. Черни Връх 56, Хотел Легенди - Конферентна зала

 

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

26 октомври

Модул 4 - Мениджър на система за управление

27 октомври

Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015 Система за управление на качеството. Изисквания

28 октомври

Модул 3А - ISO 19011:2018 Указания за одит на системи за управление

29 октомври

Модул 6А - БДС ISO 45001:2018 Система за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане

29 октомври

Модул 7 - БДС EN ISO/IEC 27001:2017 Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания

30 октомври

Модул 11 - ISO/IEC 20000-1:2018 Система за управление на качеството на ИТ-услугите

30 октомври

Модул 5A - БДС EN ISO 14001:2015 Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания и указания за прилагане

Какъв сертификат ще получите при преминаване на обучението?

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: от 09:00 до 17:00 часа, регистрация: 08:45 ч.

ЦЕНА: 148,80 лв с ДДС, на модул/на ден
Цената е за един участник в един модул. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС

Преподавателски екип: инж. Бистра Димитрова, инж. Виолета Найденова, инж. Жана Петрова, инж. Яна Григорова, доц. д-р Анастас Кехайов, инж. Бончо Антонов, инж. Камен Кънев

За регистрация в обучението, моля попълнете

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

или ни пишете на office@alphaquality.org

 

 

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
Алфа Куолити България
Тел.: 0882606008 | 02-8624903 | 02-8687531
e-mail: office@alphaquality.org
www.alphaquality.org