НОВИНИ

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”
още »

Подкрепа чрез оборотен капитал
още »

Обучение

СДРУЖЕНИЕ “КЛУБ 9000“

организира Курс

Управление на неприкосновеността на личната информация (GDPR, ISO/IEC 27701:2019)

София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А

 


Цел на курса:

Полза от участието:

Получаване на знания и умения за изграждане и поддържане на системи за управление на неприкосновеността на личната информация, съгласно изискванията на ISO/IEC 27701:2019.

Съдържание:

1. Въведение

2. GDPR
3. Термини, определения и съкращения
4. Структура на ISO/IEC 27701
5. Изисквания за СУНЛИ, свързани с ISO/IEC 27001
6. Сравнение с Общия регламент за защита на данните (GDPR)
7. Указания за СУНЛИ, свързани с ISO/IEC 27002
8. Администратори на ЛИИ - указания към ISO/IEC 27002
9. Обработващи на ЛИИ - указания към ISO/IEC 27002
10. Как да се прилага ISO/IEC 27701 към ISO/IEC 27001 и ISO/IEC 27002
11. Организации - администратори на ЛИИ - Референтни цели на контрола и механизми за контрол, специфични за системата за управление на неприкосновеността на личната информация (СУНЛИ)
12. Организации, обработващи ЛИИ - Референтни цели на контрола и механизми за контрол, специфични за системата за управление на неприкосновеността на личната информация (СУНЛИ)
13. Заключение
14. Литература

Курсът е с продължителност – 14 часа.

Курсът е предназначен за учасници, ангажирани с внедряване на Системи за Управление на неприкосновеността на личната информация.

Курсът включва непрекъсната оценяване и от участниците се очаква 100% присъствие по време на обучението.

Лектор: Митко Мирчев, Сертифициран одитор/ водещ одитор:

Участниците в курса получават материали по темата и сертификат за завършен курс.

Началото на тази страница

Указания:

1. Заявка за участие може да изпратите от тук. Приемат се заявки и по телефон, Е-mail или на указания адрес за кореспонденция.

2. Таксата за участие е 240 лв. с ДДС.
Сумите се превеждат по сметка: IBAN: BG58 UNCR 9660 1010 0615 09 при УниКредит Булбанк с BIC код: UNCR BGSF и титуляр Клуб 9000, след потвърждение за датата на провеждането..

 

 

За контакти:

Сдружение “Клуб 9000”,
Кремена Арамова,
0877 648 980 или 02 980 4910;
E-mail: club9000.2@gmail.comНачалото на тази страница

ЗАЯВКА за участие