НОВИНИ

Членски внос за 2019 година - Юридически лица
още »

Членски внос за 2019 година - Физически лица
още »

Обучение

СДРУЖЕНИЕ “КЛУБ 9000“

организира Модулен курс

Система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно изискванията на ISO 45001:2018. Подготовка и провеждане на вътрешни одити на системи за управление в съответствие с ISO 19011:2018 Указания за одит на системи за управление

18 - 19 Февруари 2019г.
София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А

 


Новата версия на стандарта за здраве и безопасност при работа ISO 45001 има за цел:

По време на обучението ще получите отговор на въпросите:

На 09.07.2018 г., ISO публикува новата версия на стандарта ISO 19011:2018. Всички одитори следва да бъдат запознати с новата версия и да я прилагат на практика в своята дейност.

Цел: Запознаване с принципите на одита, изискванията за компетентност на одитора, програмата за одити, провеждането на одит и изграждане на умения в участниците за управлението и провеждането на одити на система за управление.

Участници: Висши ръководители, представители на ръководството, мениджъри и специалисти по качеството, служители на организации, ангажирани със създаването, внедряването и развитието на системи за управление.

Полза от участието: Всеки участник в курса ще придобие знания и практически умения за управление на програмата за одити, провеждането на одит на системи за управление.

Учебна програма

Модул

Продължителност

Тематика на обучението

№1

1 ден

ISO 45001:2018 или ISO 19011:2018

№2

2 дни

ISO 45001:2018 и ISO 19011:2018

Първи ден: Система за управление на здравето и безопасността при работа

1. Въведение
2. Директиви ISO / IEC , част 1 Консолидирана ISO версия
3. Преглед на изискванията на ISO 45001

4. Връзка между ISO 45001 и BS OHSAS 18001
5. Тест
6. Заключение

Втори ден: Подготовка и провеждане на вътрешни одити на системи за управление в съответствие с ISO 19011:2018 Указания за одит на системи за управление.

1. Въведение
2. Преглед на изискванията на Система за управление на здравето и безопасността при работа от позиция на одитори
3. Термини и определения
4. Принципи на одитиране
5. Управление на програма за одит

6. Провеждане на одит

7. Компетентност и оценяване на одиторите

8. Тест
9. Заключение

На всеки участник се осигурява персонален комплект материали. Завършилите успешно курса получават сертификат.

Лектор: н.с. I ст. инж. Митко Мирчев

Началото на тази страница

Указания:

1. Заявка за участие може да изпратите от тук в срок до 15.02.2019 г. Приемат се заявки и по телефон, Е-mail или на указания адрес за кореспонденция.

2. Таксата за участие за първият модул е 180 лв. с ДДС, за целия курс е 270 лв. с ДДС.
Сумите се превеждат по сметка: IBAN: BG58 UNCR 9660 1010 0615 09 при УниКредит Булбанк с BIC код: UNCR BGSF и титуляр Клуб 9000.

По изключение се приемат и такси в брой на място при регистрацията, но при подадена заявка.
При преведена такса, моля носете копие от банковото нареждане;

3. Занятията започват в 9.30 ч. и завършват в 17.00 ч.

 

За контакти:

Сдружение “Клуб 9000”,
Кремена Арамова,
0877 648 980 или 02 980 4910;
E-mail: club9000.2@gmail.comНачалото на тази страница

ЗАЯВКА за участие