НОВИНИ

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Членски внос за 2018 година - Физически лица
още »

Обучение

СДРУЖЕНИЕ “КЛУБ 9000“

организира Модулен курс

ISO 45001:2018 Нов стандарт за здраве и безопасност при работа

28 Март 2018г.
София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А

 


Новият стандарт за здраве и безопасност при работа ISO 45001 заменя BS OHSAS 18001 и има за цел:

Участници: Висши ръководители, представители на ръководството, мениджъри и специалисти по качеството, служители на организации, ангажирани със създаването, внедряването и развитието на системи за управление.

По време на обучението ще получите отговор на въпросите:

Учебна програма

1. Въведение
2. Директиви ISO / IEC , част 1 Консолидирана ISO версия
3. Термини
4. Преглед на изискванията на ISO 45001

5. Връзка между ISO 45001 и BS OHSAS 18001
6. Заключение

На всеки участник се осигурява персонален комплект материали. Завършилите успешно курса получават сертификат.

Лектор: н.с. I ст. инж. Митко Мирчев

Формат: Курсът е с продължителност 8 часа, интерактивен и протича с представяне на учебния материал от лектора и усвояването му чрез активно участие в индивидуални и/ или групови упражнения.

Началото на тази страница

Указания:

1. Заявка за участие може да изпратите от тук в срок до 26.03 2018 г. Приемат се заявки и по телефон, Е-mail или на указания адрес за кореспонденция.

2. Превеждането на таксата в размер на 180 лв. с ДДС става по банкова сметка: IBAN: BG58 UNCR 9660 1010 0615 09 при УниКредит Булбанк с BIC код: UNCR BGSF и титуляр Клуб 9000.

По изключение се приемат и такси в брой на място при регистрацията, но при подадена заявка.
При преведена такса, моля носете копие от банковото нареждане;

3. Занятията започват в 9.30 ч. и завършват в 17.00 ч.

 

За контакти:

Сдружение “Клуб 9000”,
Кремена Арамова,
0877 648 980 или 02 980 4910;
E-mail: club9000.2@gmail.comНачалото на тази страница

ЗАЯВКА за участие