НОВИНИ

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Членски внос за 2018 година - Физически лица
още »

Обучение

СДРУЖЕНИЕ “КЛУБ 9000“

ТЮФ РЕЙНЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД

организират Курс

Подготовка и провеждане на Вътрешен Одит на системата за управление в органи за контрол, в съответствие с Указания на ILAC-P15:07/2016, БДС EN ISO /ІЕС 17020:2012 и БДС EN ISO 19011:2011

29 - 30 Март 2018г.
София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А

 

Участниците в този курс ще да получат отговор на въпроси, като:
Как да повишим доверието в органите, които извършват контрол?
Какво може да включва контролът?
Как се определят рисковете, свързани с безпристрастността на органите, които извършват контрол?
От кой вид трябва да бъде вашият орган за контрол?
Как да организираме процеса за разглеждане на жалби и възражения?
Как да поддържаме системата за управление на органа за контрол в съответствие с БДС EN ISO/ІЕС 17020:2012?
Как да планираме и провеждаме вътрешен одит на системата за управление, съгласно указанията на БДС EN ISO 19011:2011?

Присъстващите на този курс ще получат:

Лектор: инж. Невена Коларова (водещ одитор на ТЮФ РЕЙНЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД, председател на БИС/ТК 34 “Управление на качеството и оценяване на съответствието”).

УЧЕБНА Програма:

Първи ден

9.00 - 9.30 Регистрация на участниците и раздаване на учебни материали за курса.
9.30 - 11.30 Оценяване на съответствието; Основни термини; Основни принципи;
11.30 - 12.00 Стандартите от серията ISO/IEC 17000: Акредитация; Органи за оценяване на съответствието; Сертификация
12.00 - 12.15 Кафе - пауза
12.15 – 13.30 Изисквания на БДС EN ISO IEC 17020:2012:
Безпристрастност и независимост; Определяне на рисковете за безпристрастността; Отговорности за осигуряване на безпристрастността;
Видове органи за контрол; Опазване на професионалната тайна; Административни изисквания, юридическа отговорност;
13.30 – 14.00 Обедна почивка
14.00 – 16.00 Изисквания на БДС EN ISO IEC 17020:2012 (продължение):
Организация и управление;
Изисквания относно ресурсите – персонал, помещения, технически средства, условия;
Изисквания относно процесите, методи за контрол; Възлагане на подизпълнител; Процеси и методи за контрол, записи от контрол, доклад от контрол, сертификат; Разглеждане на жалби и възражения
16.00 – 16.15 Кафе - пауза
16.15 – 17.30 Система за управление, изисквания; Политика и цели; Управление на документите; Управление на записите; Преглед от ръководството;
Рискове, свързани с постигането на целите
Вътрешни одити на системата за управление
Планиране – програма за провеждане на вътрешни одити

Втори ден

9.00 – 12.30 Вътрешни одити на системата за управление
Подготовка, провеждане, документи от одита; Квалификация на одиторите, критерии; Оценяване на компетентността на одиторите; Определяне на екип за одит
12.30-13.00 Обедна почивка
13.00 – 15.30 Система за управление – Подобряване; Коригиращи действия; Превантивни действия
15.30 – 16.30 Тест за проверка на придобитите знания

Началото на тази страница

Указания:

1. Заявка за участие може да изпратите от тук в срок до 27 март 2018 г. Приемат се заявки и по телефон, Е-mail или на указания адрес за кореспонденция.

2. Превеждането на таксата в размер на 312 лв. с ДДС става по банкова сметка: IBAN: BG58 UNCR 9660 1010 0615 09 при УниКредит Булбанк с BIC код: UNCR BGSF и титуляр Клуб 9000.

10% отстъпка за всеки втори и следващ участник от една фирма и за редовните членове на Клуб 9000

При преведена такса, моля носете копие от банковото нареждане;

3. В таксата са включени: Учебен материал, сертификат, мултимедийна техника, компютърна техника, екран, лек обяд, кафе паузи.

4. НАЧАЛО НА КУРСА: 29.03.2018 г. от 09.00 ч.

5. КРАЙ НА КУРСА: 30.03.2018 г. до 17.00 ч.

 

За контакти:

Сдружение “Клуб 9000”,
Кремена Арамова,
0877 648 980 или 02 980 4910;
E-mail: club9000.2@gmail.comНачалото на тази страница

ЗАЯВКА за участие