НОВИНИ

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Членски внос за 2018 година - Физически лица
още »

Обучение

СДРУЖЕНИЕ “КЛУБ 9000“

ТЮФ РЕЙНЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД

организират Курс

Подготовка и провеждане на ВЪТРЕШЕН ОДИТ на системата за управление в лаборатории за изпитване и/или калибриране в съответствие с БДС EN ISO / ІЕС 17025:2017 и БДС EN ISO 19011:2011

22 - 23 Февруари 2018г.
София, бул. Драган Цанков 23А, ет.6, бизнес център Тетрикс

 

Участниците в този курс ще могат да получат отговор на въпроси, като:
Какви са новите изисквания в БДС EN ISO/ІЕС 17025:2017, отчитайки техническото развитие, новите методи на работа в съвременните лаборатории, IT прогреса и новата версия на ISO 9001:2015?
Използване на електронни информационни системи и електронни записи, създаване на електронни записи относно резултатите и докладите;
Как да се поддържа и непрекъснато да се подобрява системата за управление в лаборатория?
Как да се доказва компетентността на лабораторията?
Как да се получи и запази доверието на клиентите?
Как да се организира процеса за разглеждане на жалби и възражения?
Как да се планира и провежда вътрешен одит на системата за управление, съгласно указанията на БДС EN ISO 19011:2011?

Присъстващите на този курс ще получат:

Лектор: инж. Невена Коларова (водещ одитор на ТЮФ РЕЙНЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД, председател на БИС/ТК 34 “Управление на качеството и оценяване на съответствието”).

Началото на тази страница

Указания:

1. Заявка за участие може да изпратите от тук в срок до 20 февруари 2018 г. Приемат се заявки и по телефон, Е-mail или на указания адрес за кореспонденция.

2. Превеждането на таксата в размер на 312 лв. с ДДС става по банкова сметка: IBAN: BG58 UNCR 9660 1010 0615 09 при УниКредит Булбанк с BIC код: UNCR BGSF и титуляр Клуб 9000.

10% отстъпка за всеки втори и следващ участник от една фирма и за редовните членове на Клуб 9000

При преведена такса, моля носете копие от банковото нареждане;

3. В таксата са включени: Учебен материал, сертификат, мултимедийна техника, компютърна техника, екран, лек обяд, кафе паузи.

4. НАЧАЛО НА КУРСА: 22.02.2018 г. от 09.30 ч.

5. КРАЙ НА КУРСА: 23.02.2018 г. до 17.00 ч.

 

За контакти:

Сдружение “Клуб 9000”,
Кремена Арамова,
0877 648 980 или 02 980 4910;
E-mail: club9000.2@gmail.comНачалото на тази страница

ЗАЯВКА за участие